Paneldebat: The World as Shared Space


Paneldebat: The World as Shared Space


Birgitte Kristensen: Skivevej 13. Foto: Kurt Nielsen

Paneldiskussion: The World as Shared Space

Sted: Arkitektskolen Aarhus, Studsgade-auditoriet, Studsgade 31-33, 8000 Aarhus C
Tid: Fredag 29. maj kl. 14-15.30

Art Weekend Aarhus nærmer sig med hastige skridt og Kunsten.nu er glade for at kunne åbne weekenden med en paneldebat, som tager fat i det helt centrale spørgsmål: hvordan udveksler kunsten med det omgivende samfund?

Paneldiskussion: The World as Shared Space

Hvad er samtidskunstens potentiale? Formår kunstnere og kuratorer at overskride kunstens egne cirkler og nå en bredere offentlighed? Med Art Weekend Aarhus´ åbningsarrangement lægges op til en diskussion af samtidskunstens bidrag i forhold til globale problemstillinger af både social, økologisk og økonomisk karakter. Spørgsmålet rejses, om kunsten faktisk formår at bidrage til “The World as Shared Space”, eller om det “Shared Space”, kunsten formår at åbne, kun åbner sig mod en meget lille gruppe.

Om paneldeltagerne:
Birgitte Ejdrup Kristensen
I samarbejde med lokale beboere i landsbyen Selde transformerede billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen et af byens faldefærdige huse til en skulptur, hvorpå et nyt offentligt liv kunne udspille sig. Værket blev til på baggrund af en henvendelse fra lokale beboere, som var indignerede over, at deres by var blevet udstillet i landsdækkende TV, som billede på den ’rådne banan’ – et område som i stigende grad affolkes.
Læs interview med Birgitte Ejdrup Kristensen her

Ion Sørvin
I Kunsthal Aarhus byggede N55 under titlen extreme sharing en prototype for en by, som byggede på open-source principper, og som ønskede at omtænke nuværende økonomiske systemer og ikke-bæredygtige produktionsmodeller og åbne for nye måder at gøre ting på. Det, som blev produceret i løbet af udstillingen var drevet af de besøgendes engagement og behov og blev integreret i byen eller bragt med hjem.

Rikke Hansen
Æstetik- og kunstteoretiker Rikke Hansens arbejder i sine artikler og projekter ofte i et bredere visuelt felt, der indbefatter bl.a. biologi og humangeografi. Dette er en søgen hen mod en udvidet relevans, der finder sted i en delt billedverden. Artiklerne henvender sig til bl.a. geografer, mediefolk, sociologer og biologer, men udgangspunktet er stadig æstetikken. Hansen søger dermed at skabe en dialog mellem det, der ligger inden for kunstens sfære, og det der ligger uden for.

Marina Fokodis
Når documenta 14 åbner i 2017, er det ikke kun i Kassel men også i den græske hovedstad Athen, hvor kunstfaglig direktør ved Kunsthalle Athena Marina Fokodis er ansvarlig for documenta 14 Artistic Office i Athen. Adam Szymczyk, documenta 14’s kunstneriske leder, begrunder valget  med at udfordre Kassels monopol med, at den nuværende sociale og politiske situation i Europa og globalt kalder på kunstnerisk aktion.

Moderator er Marie Markman – Billedkunstner og landskabsarkitekt, Ph.d.

Paneldebatten stiller en række spørgsmål:
Hvorfor er det vigtigt, at kunstnere, kuratorer og kunstinstitutioner byder ind på disse tematikker? Hvad bidrager det med, at disse tematikker belyses ud fra et æstetisk perspektiv? Hvis vi skal tage titlen på Art Weekend Aarhus, Shared Space, bogstaveligt, hvordan deler kunstinstitutionen så sine erfaringer, oplevelser og visioner?

Hvad er det for et Shared Space kunsten kan bidrage til? Er det til en verden med nye sociale, økologiske, økonomiske – og ikke mindst æstetiske – dagsordner, og i givet fald hvilke? Hvad skete der i Selde og i Kunsthal Aarhus? Hvad sker der, når man som æstetik- og kunstteoretiker og arbejder i et bredere, tværfagligt felt? Og hvad bidrager det med, at også Athen nu bliver rammen om dokumenta 14?

Paneldiskussion: The World as Shared Space

Sted: Arkitektskolen Aarhus, Studsgade-auditoriet, Studsgade 31-33, 8000 Aarhus C
Tid: Fredag 29. maj kl. 14-15.30

Del artiklen

'Paneldebat: The World as Shared Space
'

Facebook