Opstilling af kandidater til Århus Kommunes Kunstråd

Informationsmøde 8. april kl. 19 på Arkitektskolen Aarhus
Opstillingsperiode 4.-25. april.

Århus skal have nyt Kunstråd fra sommeren 2008 og de kommende fire år. Man kan opstille sig selv eller andre som kandidat i perioden 4. - 25. april.

Kunstrådets arbejde består i at foretage kunstfaglige vurderinger af ansøgninger til kulturudviklingspuljen og ansøgninger om flerårige basistilskud samt indstille til fordeling af midlerne. Hvert fjerde år laver Kunstrådet en evaluering af de større kulturinstitutioner i Århus Kommune, og derudover rådgiver de politikerne i kunstfaglige spørgsmål.

Informationsmøde
Alle interesserede indbydes til informationsmøde 8. april kl. 19 på Arkitektskolen Aarhus i det store auditorium. Rådmand Flemming Knudsen og Kulturforvaltningen vil orientere om formålet med Kunstrådet, rådets opgavevaretagelse og kriterier for opstilling. Den nuværende formand for Kunstrådet, Torben Rasmussen, vil fortælle om den sidste fire-årige periode, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Kulturforvaltningen, Vestergade 55, Postboks 619, 8100 Århus C, på telefon 8940 4889 eller via mail til kultur@aarhus.dk.

Informationsmøde 8. april kl. 19 på Arkitektskolen Aarhus
Opstillingsperiode 4.-25. april.

Del artiklen

'Opstilling af kandidater til Århus Kommunes Kunstråd'

Facebook