Open Call: Orienteringstur til Detroit og Chicago

Open Call: Orienteringstur til Detroit og Chicago

Heidelberg Project i Detroit Obstruction of Justice (OJ) House. Foto: David Yarnall

Under temaet ‘Fælledskaber’ arrangerer Statens Kunstfond en tværkunstnerisk orienteringstur til Detroit og Chicago for professionelle arkitekter, billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere.

Med orienteringsturen vil Statens Kunstfond give mulighed for at undersøge kunstens rolle i forhold til at højne bevidstheden om de kollektive ressourcer i by og land. Samtidig er formålet at skabe vidensudveksling på tværs af landegrænser og kunstfagligheder.

“Vi deler dagligt mange ressourcer. Vi deler som mennesker naturens ressourcer, såsom luften vi indånder og vandet vi drikker. Vi deler i Danmark det danske landskab, vores kyster, vandløb, skove og enge i fællesskab. Vi deler i byerne hver dag vores fælles rum og mellemrum, arkitekturen, vores parker, torve, pladser og gader. Det fælles for alle disse ressourcer er dog ikke blot, at de deles af et fællesskab, at de derfor udgør en form for ’fælled’. Men at de kan bruges, misbruges, overforbruges, overbefolkes, hvis ikke vi som tager del i dem, netop gør det med en bevidsthed om at bevare og udvikle dem som fælles ressourcer for fremtiden. Omvendt er der dog dele af det, som vi i vores samfund har til fælles, som ikke formindskes af at vi deler dem. Tværtimod vokser, udvikles og kultiveres kunsten og kulturen ligesom viden desto mere vi i fællesskab deler og tager del i den.” skriver Statens Kunstfond på deres hjemmeside, som et oplæg til temaet for turen.

Turen er udformet som en grupperejse, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle viden og ideer med deltagende kunstnere, designere og arkitekter fra USA. Deltagerne får dækket rejse, hotelophold, og udvalgte måltider. Turen foregår fra 15 sep til 21 sep.

Ansøgningsfrist 6 jun, se yderligere oplysninger og ansøgningsskema her.

Kilde: Statens Kunstfond

Del artiklen

'Open Call: Orienteringstur til Detroit og Chicago'

Facebook