Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg

Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg

Foto: Ingrid Riis

Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster søger tre billedkunstnere til at udarbejde skitseforslag til et kunstværk, der skal installeres på boligselskabets udearealer.

Boligselskabet Fjordparken ønsker at etablere et kunstværk i boligselskabets udendørs rum. Udearealerne anvendes i dag ikke optimalt af beboerne. Kunstværket må derfor gerne benytte sig af forskellige kunstneriske greb for at aktivere og engagere beboerne.

Boligselskabet Fjordparken søger tre kunstnere, der skal udarbejde konkrete skitseforslag. De tre kunstnere udvælges på baggrund af dette Open Call, og det er forventningen, at der blandt de tre skitseforslag udvælges et enkelt vinderprojekt til videre fundraising og realisering.

Specifikationer

Boligselskabet Fjordparken ønsker et kunstværk, der afspejler og/eller understøtter kerneværdierne: Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed. Beboernes ejerskab og/eller aktivering af beboerne må gerne tænkes ind i processen eller det færdige værk, f.eks. ved at motivere til bestemte sociale handlinger, sætte tanker i gang, afspejle beboer-sammensætning mv.

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.

Desuden kan kunstprojektet tænkes sammen med byudviklingsprojektet ’Det Vilde Strøg’ i Lindholmkvarteret, som Boligselskabet Fjordparken er samarbejdspartner i.

Tidsplan

1. maj 2019: Deadline for Open Call
1. juni 2019: Offentliggørelse af de tre vindere af skitseforslag.
1. juni – 1. november 2019: Udarbejdelse af skitseforslag.
1. december 2019: Offentliggørelse af vinderskitse(r).
Det forventes, at værket udvikles og er færdigt i løbet af 2020/21.

Økonomi

Aktuelt har Boligselskabet Fjordparken en økonomisk ramme på 700.000 kr. til det samlede projekt, herunder skitseprocessen, men på baggrund af tidligere erfaringer er det intentionen at fundraise ca. 1,5 million kr. til udførelse af det færdige værk.

Bedømmelsesudvalget vælger tre kunstnere blandt ansøgerne, og hver kunstner modtager et honorar på 30.000 kr. for at udarbejde et uddybende projektskitseforslag. Blandt de tre skitseforslag vælges et vinderprojekt, der tilbydes et budget på mindst 150.000 kr. i honorar samt 450.000 kr. til materialer, udførelse, installering mv.

Læs mere om projektet her

Kilde: Boligselskabet Fjordparken

Del artiklen

'Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg'

Facebook