Open Call: Gavlkunstværk

Open Call: Gavlkunstværk

Gavlen ved Amager Bio. Foto: Amager Bio

Amager Bio og Tuborg afholder lige nu et open call for kunstnere til udarbejdelse af et kunstværk på gavlen i krydset mellem Englandsvej og Sundholmsvej – i nærheden af Amager Bio. Vinderen præmieres med 100.000 kr.

Amager Bio ønsker i samarbejde med Tuborg at skabe et kunstværk, der har et højt kunstnerisk niveau, og som skaber værdi for de forbipasserende og området som helhed.

Kunstværket skal være på gavlen for enden af Sundholmsvej i krydset mellem Englandsvej og er planlagt til at være synligt i mindst 5 år. Det er sponsoreret af Tuborg, hvis logo, sammen med Amager Bios, skal være tilstede på gavlen som afmelding.

Det skal være muligt for Amager Bio og Tuborg at gengive værket på eksempelvis billede eller plakat i perioden. De ser gerne meget forskellige bud på udformningen fra alle, der er erfarne med udarbejdelse af visuelle udtryk.

Proces for konkurrencedeltagelse og udvælgelse
På baggrund af en skitsekonkurrence, vil Amager Bio og Tuborg vælge en vinder ud fra følgende kriterier:
– At arbejde stedspecifikt med en gavl der skal spille op til kvarteret
– At tænke nyt, vise mod og skabe opmærksomhed
– Værket må gerne have musik som tematik – mere eller mindre abstrakt
– Ansøgerens tidligere kunstneriske virke.

Hvad skal ansøgningen indeholde
Ansøgningen skal afleveres elektronisk og indeholde, hvad der svarer til maksimalt 2 A4-sider med en skitse af det foreslåede gavlværk og et CV. Sider ud over dette vil ikke indgå i bedømmelsen. CV’et må gerne indeholde links.

Deadline for deltagelse er 30. april 2018, hvorefter bedømmelsesudvalget vil træffe beslutning. Ansøgere vil få svar herefter. Materialet skal afleveres elektronisk på gavl@amagerbio.dk

Værket forventes herefter færdiggjort på gavlen i sommeren 2018.

Læs mere her

Kilde: Amager Bio

 

Skitserne vil blive vurderet af

  • Ole Fick – billedkunstner og musiker
  • Rikke Juellund – Scenograf
  • Emil Grønkær Svendsen – Pr- og marketingmanager, Amager Bio
  • Eva Rehling – Kulturchef Amager S, herunder Amager Bio
  • Peter Giacomello - Sponsorship and Reputation Director, Tuborg/Carlsberg

 

Besigtigelse af gavlen
Gavlen kan beses på Englandsvej, der hvor Sundholmsvej munder ud i Englandsvej. Adressen er Torben Oxes Alle 2, 2300 KBH S

 

Del artiklen

'Open Call: Gavlkunstværk'

Facebook