Open call: De danske nutidslandskaber

Open call: De danske nutidslandskaber

J. Th. Lundbye: Blegepladsen ved herregården Vognserup, 1844.

En konkurrence for danske billedkunstnere udstedt af Landbrugets Kulturfond skal give bud på nutidslandskaber og de mennesker og redskaber, der former dem.

Landbrugets Kulturfond vil med udskrivelsen af konkurrencen inspirere nutidens billedkunstnere til at skildre det danske landskab og de mennesker og redskaber, der former det.

1. præmien er på kr. 100.000 for et maleri, som Kulturfonden vil finde en passende placering for.
2. præmien er på kr. 20.000
3. præmien er på kr.10.000

Værkerne skal sammen med kunstnerens CV afleveres hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V senest den 1. november 2020.

For at komme i betragtning kræves et CV, der viser, at man professionelt har beskæftiget sig med billedkunst. De bedste værker vil blive tilbudt ophængning på relevante kunstmuseer.

Værkerne vil blive bedømt af en komité bestående af:
Bente Scavenius, kunstkritiker, forfatter og mag.art. (formand)
Jens Erik Sørensen, kunsthistoriker mag. art. og tidl. dir. for ARoS
Jesper Christiansen, kunstmaler, professor
Allan Otte, billedkunstner uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi
Helle Juhl, forfatter, journalist og medlem af Kulturfondens bestyrelse
Bent Claudi Lassen, fmd. for Kulturfonden

Kilde: Landbrugets Kulturfond

Landbrugets Kulturfond har bl.a. til formål at anerkende og støtte initiativer til fremme af landbokulturen i videste forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og i det øvrige samfund, herunder at støtte kunstnerisk initiativ.

Del artiklen

'Open call: De danske nutidslandskaber'

Facebook