Nye møder med kunsten på nordkysten

Nye møder med kunsten på nordkysten

Antti Laitinen: I want to move a lake, performance i Gribskov, juni 2016. Courtesy: Nordkystens Kunst Triennale og kunstneren

Nordkystens Kunst Triennale 2016 i Gribskov Kommune øger såvel helårsbeboernes som sommerhusejernes og turisternes bevidsthed om de mange lokale herlighedsværdier. Det sker gennem stedsspecifikke kunstværker, som kan opleves ikke kun i den storslåede kystnatur, men også i de mange kultur- og kunstinstitutioner, som findes i kommunen.

Ukendt Landskab er titlen på den første kunsttriennale i Nordsjælland. Det er et ambitiøst kunstprojekt, et stykke pionerarbejde, som sætter Gribskov Kommunes storslåede natur og dens i forhold til befolkningstallet rige kulturliv i scene på en helt ny måde. 21 internationalt anerkendte samtidskunstnere fra ind- og udland kaster et nyt blik på kommunens mange herlighedsværdier og historiske kernepunkter. Der er en tendens til – selv i et nok så naturskønt område som Nordkysten – at de allerdejligste steder kan glide ud af opmærksomhedsfeltet, når man oplever dem på hverdagsbasis. Triennalens kunstværker sætter spot på mange interessante, kulturhistorisk væsentlige eller smukke steder, som både helårsbeboerne og de mange sommerhusejere og tilrejsende måske kender i forvejen, men som i kraft af kunstnernes anderledes blik på tingene fremstår i et nyt perspektiv. Hertil kommer en række overraskende nye steder, som ikke har fået opmærksomhed tidligere.

Kunstværkerne er højst forskelligartede, både hvad angår medier og materialer: Der er video- og lydinstallationer, skulpturer, fotografier, malerier og performances, som altså både kan opleves inden for murene i kommunens kultur- og kunstinstitutioner og i det åbne landskab. Publikum opfordres til at lægge en Triennale-rute rundt i området for at opleve værkerne i det tempo og med det befordringsmiddel, som man foretrækker, hvad enten man nu cykler, vandrer eller kører i bil – eller foretager rundturen med offentlige transportmidler.

Marc Yankus: Red House With White Fence, 2015. Courtesy: Nordkystens Kunst Triennale og kunstneren
Marc Yankus: Red House With White Fence, 2015. Courtesy: Nordkystens Kunst Triennale og kunstneren

Mentale landskaber
De mange ofte publikumsinvolverende værker stiller spørgsmål til det vedtagne og kendte og kigger det efter i sømmene med den for samtidskunsten karakteristiske på én gang undersøgende, drømmende og nysgerrige tilgang til virkeligheden. Temaet for denne første triennale Ukendt Landskab kan opfattes på mindst to måder. For det første den helt bogstavelige, der gælder et fysisk område – eller et landskab – som man ikke har stiftet bekendtskab med før. Det kan skyldes, at man aldrig har hørt om det eller måske aldrig har haft et ærinde dér, i dette landskab. Men et ukendt landskab kan også være noget indre og mere symbolsk: at man modigt og nysgerrigt krydser nogle nye spor og udforsker ukendte og uerkendte sider af tilværelsen. Eller sagt med Gillelejes første turist, Søren Kierkegaards, kloge ord: at man kaster sig ud på de 70.000 favne vand og vover springet ind i det ukendte. Oversat til nudansk, at man tør udforske og udfordre sig selv og sin trygge verden uden at følge konventionerne og de herskende normer. Alt sammen for at finde en større sandhed. Og sandheden er lige så subjektiv som de kunstværker, man møder på Triennalen.

Men hvad forstår vi ved samtidskunst? Den australske kunsthistoriker Terry Smith leverer en god definition i sin bog What is Contemporary Art fra 2001/9: ”Samtidskunsten bliver skubbet frem af en mangfoldighed af energier, som giver os et glimt af disse energier, mens de stadig er under udvikling.” Og videre: ”Samtidskunsten forsøger at forvandle disse energier på en måde, så vi bliver engageret i fremtiden.” Men også i stedet, i samfundet og i tiden lige her og nu kunne man tilføje med Triennalens spændende kunstværker i baghovedet.

Camilo Ontiveros: CAUTION.WANTED, 2005. Courtesy: Kunstneren
Camilo Ontiveros: CAUTION.WANTED, 2005. Courtesy: Kunstneren

Fem kulturinstitutioner
Triennalen kommer ikke af ingenting. Forud for den ligger mange års arbejde i den selvejende institution KunsthusUdenMures regi. I bestyrelsen for denne ikke-fysiske institution, som blev dannet i 2009, sidder repræsentanter for de nordsjællandske kunst- og kulturinstitutioner, som medvirker i Triennalen: Museum Nordsjælland, Munkeruphus, Rudolph Tegners Museum & Statuepark, Esrum Kloster & Møllegaard og Gribskov Kulturskole. Den tidligere direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde, kunsthistorikeren Marianne Bech, der har boet i Tisvilde siden 1995, har som bestyrelsesformand for KunsthusUdenMure det overordnede ansvar for Nordkystens Kunst Triennale 2016. Sammen med den øvrige bestyrelse og projektleder Helle Nanny Brandstrup har hun arbejdet på at sætte samtidskunsten i spil med fortiden gennem udviklingen af stedsspecifikke kunstprojekter på tværs af kunst- og kulturinstitutionerne og landskaberne omkring dem. Om arbejdet med Triennalen siger hun:

”Vi udvekslede vores vildeste ideer og afprøvede dem som kunstneriske nedslag de første år. Erfaringer fra de indledende, vellykkede samarbejdsprojekter fik os til at tænke i Triennalebaner. En stor fælles, længerevarende satsning hvert tredje år ville give os mulighed for at tiltrække langt flere danske og internationale kunstnere. Og det ville samtidig give mulighed for og tid til at udvide samarbejdet til at omfatte lokale ildsjæle, netværk, uddannelsesinstitutioner og alternative grupperinger. Vi har forsøgt at inddrage så mange som muligt og gøre det til et omfattende fælles projekt med det formål at åbne den store skattekiste af egnens historiske gods. Vi får nu hjælp af det særlige blik, som en gruppe kunstnere fra nær og fjern bringer med sig. Vi vil sammen gøre Gribskov Kommune til et fællesmenneskeligt kunstnerisk mødested for en tid. Det interessante er, hvad der kommer til syne i dette møde.”

Nordkystens Kunst Triennale 2016 er kurateret af Anja Franke, som er billedkunstner med mange års erfaring i at kuratere udstillinger med international, stedsspecifik samtidskunst fra sit projekt IHi – InstantHerlevInstitute. 2015 ledede hun og Hele Nanny Brandstrup en tre dages Art Camp ved Nordkysten, hvor de deltagende kunstnere fik til opgave at fabulere over ideen om Ukendt Landskab. Her opfordrede Anja Franke dem til ”gennem triennale-formatet at undersøge nye former for diplomati og erfaring med den kunstneriske proces i relation til den nordiske identitet og selvforståelse,” fortæller Anja Franke.

Charlotte Haslund-Christensen: Tid til tillid, lys-installation 2016. Courtesy: Nordkystens Kunst Triennale og kunstneren
Charlotte Haslund-Christensen: Tid til tillid, lys-installation 2016. Courtesy: Nordkystens Kunst Triennale og kunstneren

Kommunal profilering
Triennalen har stor opbakning fra Gribskov Kommune. Byrådspolitiker Ulla Dræbye (S) fremhæver kommunens fantastiske kyststrækning og områdets righoldige historie og kunsthistorie som baggrundstæppe for Triennalen: ”En kunsttriennale er en spændende måde at profilere vores kommune på,” siger Ulla Dræbye, som erkender, at der er rigtig mange mennesker i Gribskov Kommune, som både interesserer sig for kunst og for natur:

”Mine forhåbninger er naturligvis, at både vores egne borgere og ikke mindst turisterne vil finde det meget spændende med de mange spændende og meget forskellige kunsttiltag. Det er skønt at være en del af en kommune, der arrangerer en så flot kunsttriennale, og jeg håber, at vi alle fremover ser det som en fast tradition i Gribskov Kommune. Vi politikere er fuldt ud klar over, hvor meget kultur betyder for udvikling og vækst i en kommune, og ved at skabe traditioner som denne fortæller vi som kommune, at vi forstår, hvor vigtig kulturen er,” konstaterer Ulla Dræbye, som er medlem af byrådets Kultur- og Idrætsudvalg.

Del artiklen

'Nye møder med kunsten på nordkysten'

Facebook