Nye medlemmer i Statens Kunstfonds udvalg

Nye medlemmer i Statens Kunstfonds udvalg

Katrine Borups udstilling af kropsobjekter blev i januar 2010 støttet af Statens Kunstfonds Kunsthåndværk- og Designudvalg. Udvalget får nu nye medlemmer. Foto: Ole Akhøj

Fra 2011 skal Statens Kunstfonds kunstkyndige udvalg have nye medlemmer. De første er nu udpeget.

Statens Kunstfonds Repræsentantskab har udpeget to medlemmer til hvert af Statens Kunstfonds 8 kunstkyndige tremandsudvalg for den kommende udvalgsperiode, der løber fra 1. januar 2011 til 31. december 2013.

Kulturministeren udpeger i løbet af efteråret det tredje medlem til hvert udvalg og udpeger dernæst udvalgenes formænd blandt de tre medlemmer.

De 15 udvalgsmedlemmer, som nu er udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, er:

Til Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum:
billedkunstner Søren Jensen
arkitekt Marianne Levinsen

Til Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg:
billedkunstner Karin Birgitte Lund
billedkunstner Christian Schmidt-Rasmussen

Til Litteraturudvalget:
forfatter Trisse Gejl
forfatter Peter Rønnov-Jessen

Til Tonekunstudvalget for Klassisk Musik:
accordeonist Frode Andersen
komponist Hans Gefors

Til Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik:
komponist, saxofonist Pernille Bévort
komponist, sanger Jens Unmack

Til Kunsthåndværk- og Designudvalget:
designer Hans Christian Asmussen
smykkekunstner Katrine Borup

Til Arkitekturudvalget:
arkitekt Lars Juel Thiis
Repræsentantskabet udpeger endnu et udvalgsmedlem senere på året

Til Film- og Scenekunstudvalget:
filminstruktør Jens Loftager
teaterinstruktør Catherine Poher

Del artiklen

'Nye medlemmer i Statens Kunstfonds udvalg'

Facebook