Nye fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden

Nye fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden

Regeringen og Dansk Folkeparti bag finanslovsaftalen 2018 er blevet enige om at etablere to nye regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond

To nye regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, etableres som led i finanslovsaftalen 2018. Fondenes formål bliver at styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion.

På finanslovsaftalen for 2018 afsættes der 4,8 mio. kroner årligt til opstart af de to regionale kunstfonde. Fra 2020 stiger beløbet til 5 mio. årligt.

Initiativerne finansieres ved en reduktion på to pct. på Statens Kunstfonds bevilling.

De to fonde kommer til at støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer. Det bliver en forudsætning, at projekterne også har lokal medfinansiering for at få støtte fra fondene.

Kulturminister Mette Bock udtaler:

”Danmark skal både have en stærk hovedstad og er et kulturliv i udvikling i hele landet. Derfor er jeg glad for, at vi på finansloven nu afsætter penge til etablering af to regionale kunstfonde, som vil styrke kunsten og kunstnere i Vestdanmark og på øerne. Jeg håber, at de statslige midler – sammen med lokal medfinansiering – kan være med til at gøde jorden for et endnu mere blomstrende kulturliv i hele Danmark.”

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'Nye fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden'

Facebook