Ny rapport anbefaler at oprette bestyrelser på de kunstneriske uddannelser

Ny rapport anbefaler at oprette bestyrelser på de kunstneriske uddannelser

Det Kongelige Danske Kunstakademi. Foto: Anders Sune Berg

Efter en tumultarisk periode på især Det Kongelige Danske Kunstakademi, igangsatte daværende kulturminister Joy Mogensen i foråret en undersøgelse af ledelse og strukturer på de kunstneriske uddannelser. Nu er et ekspertudvalg klar med en rapport, der blandt andet anbefaler at oprette bestyrelser og at skabe tryggere klageveje for de studerende.

På baggrund af en rematerialiseret buste på Kunstakademiet, en elevblokade af Filmskolen i protest mod akademisering, flere mobbe- og krænkelsessager og rektorfyringer, mente daværende Kulturminister Joy Mogensen, at der var behov for en undersøgelse af de ledelsesmæssige og strukturelle forhold på Kulturministeriets syv kunstneriske uddannelser.

Udover anbefalingen om at oprette syv bestyrelser til hver af de syv institutioner, peger rapporten på, at der skal skabes tryggere klageveje for de studerende, et øget studenterdemokrati, en mere fleksibel uddannelsesstruktur og en afbureaukratisering af det nuværende akkrediteringssystem, der skal sikre uddannelsernes kvalitet, men ifølge udvalget også tager unødig meget tid og ressourcer fra undervisningen.

Udvalget, der består af rektorer, studerende, ansatte, aftagermiljøer og eksperter, har nu fremlagt deres anbefalinger til nuværende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der vil drøfte dem med partierne.

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'Ny rapport anbefaler at oprette bestyrelser på de kunstneriske uddannelser'

Facebook