Ny pulje skal fremme børn og unges møde med billedkunst

Ny pulje skal fremme børn og unges møde med billedkunst

Statens Kunstfond opretter en ny pulje, der skal styrke børn og unges billedkunstkompetencer. Foto: Colourbox

Statens Kunstfond opretter ny pulje, som skal give børn og unge bedre muligheder for at udvikle deres evner og interesse for billedkunst. Samtidig skal puljen hjælpe til at knytte stærkere bånd mellem billedskoler, udstillingssteder, daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Et større antal børn og unge rundt omkring i landet skal have mulighed for at udfolde sig kreativt indenfor billedkunsten, opleve kunst og lære at analysere kunstværker, mener Statens Kunstfond.

Derfor oprettes en ny pulje, som billedkunstskoler, kommuner, daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og udstillingssteder kan søge med det formål at styrke børn og unges billedkunstkompetencer.

I dag er der stor variation i de kunstneriske tilbud, som børn i forskellige kommuner modtager, og udviklingen af børn og unges billedkunstkompetencer varetages derfor af mange forskellige aktører. Den nye pulje skal skabe nye partnerskaber i alle egne af Danmark, så flere børn og unge kan få udviklet deres billedkunstkompetencer.

Puljen er blevet til på baggrund af en dialog med repræsentanter fra blandt andet en række udstillingssteder, billedskoler, billedkunstlærere, Billedkunstnernes Forbund og Unge Kunstnere og Kunstformidlere, som alle har hjulpet med at kvalificere den nye pulje.

Højere grad af samarbejde
Statens Kunstfond vil med den nye pulje fremme nye, men også styrke etablerede, samarbejder og partnerskaber mellem aktører, der kan sikre, at børn og unge møder billedkunst, billedkunstnere og billedkunstundervisere på et højt professionelt niveau gennem deres barndom og ungdom.

Målet med den nye pulje er ikke at dække det samlede behov for udvikling på området, men at få nogle fyrtårne til at lyse op og inspirere til at skabe yderligere tilbud til børn og unge på billedkunstområdet.

Kilde: Statens Kunstfond

Om puljen
Puljen skal fremme, at daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser finder sammen i blivende partnerskaber med udstillingssteder eller billed- eller kulturskoler og skaber nye tilbud for børn og unge. Puljen kan søges allerede nu, og den første ansøgningsfrist er 17. august 2017.

Puljen vil ikke kunne søges til permanent drift, da fonden har et ønske om at bidrage til opstart af tilbud, som kan videreføres for lokale midler, hvis man lokalt vurderer, at tilbuddene bidrager positivt og bør fortsætte.

Læs mere om puljen her

Del artiklen

'Ny pulje skal fremme børn og unges møde med billedkunst'

Facebook