Ny formand til Forenede Kritikere

Ny formand til Forenede Kritikere

Rie Hammer. Foto: Sophie Kalckar.

Fremadrettet skal Rie Hammer sidde på formandsposten i paraplyorganisationen Forenede Kritikere. Hun er chefredaktør for scenekunstmediet ISCENE.dk, og hun overtager posten efter kunstkritiker og debattør Line Rosenvinge.

Forenede Kritikere er Danmarks forening for professionelle kritikere og repræsenterer kunstarterne billedkunst, film, litteratur, musik og scenekunst.

”Jeg mener, det er fuldstændig afgørende for synligheden og samtale om alle kunstarter, at der eksisterer en fagkritisk stemme, som kan reflektere, debattere og udfolde værkerne på deres kunstneriske præmisser”, udtaler Rie Hammer. “En professionel stemme, der kan gå i dialog med kunsten og styrke den demokratiske debat. Det kalder på nye initiativer fra politisk side, hvis der fremadrettet skal eksistere en fagstærk kritik i det brede mediebillede, og derfor arbejder vi målrettet på at få indflydelse på det kommende medieforlig.”

Med ønsket om at styrke eksistensen af den fagligt funderede kritik i det landsdækkende mediebillede, har Forenede Kritikere anført af bestyrelsens næstformand Kamilla Löfström kortlagt konsekvenserne af kunstkritikkens større fravær i dagbladene. Kortlægningen viser, at en væsentlig del af kritikken er flyttet fra dagbladene og over til kulturtidsskrifter, hvilket foreningen mener bør få konsekvenser i et nyt medieforlig.
Det er resulteret i tre forslag til styrkelse af kunst og kultur i medierne:

1. Præcisering af ’kultur’ og tilføjelse af ’kunst’ i lovtekst og bekendtgørelse.
2. Prioritering af mediestøtte i særlig kulturpulje.
3. Styrkelse af fokus på fagprofessionel kritik og formidling i lokalmedier.

Forenede Kritikeres udspil til medieaftale 2021-2025 kan læses her

Kilde: Forenede Kritikere

Forenede Kritikere samler Danmarks foreninger for professionelt skrivende kritikere. De stiftende medlemsforeninger er AICA Danmark, Danske Filmkritikere, Litteraturkritikernes lav, Musikanmelderringen (klassisk), Foreningen af Danske Musikkritikere (rytmisk) og Foreningen Danske Teaterjournalister.

Foreningens formål er “at fremme og udvikle fagligt funderet formidling og kritik af kunst og kultur”.

Foreningens bestyrelse er: Rie Hammer (formand), Kamilla Löfström (næstformand), Henrik Friis, Ralf Christensen, Nanna Frank Rasmussen og Louise Steiwer.

Del artiklen

'Ny formand til Forenede Kritikere'

Facebook