NuDansk.Dk i byen eller vor tids altertavle

Billedserie

Udstilling

-

NuDansk.Dk

NuDansk.Dk i byen eller vor tids altertavle

Har Århus fået en ny byggematador? Entreprenørvirksomheden NuDansk.Dk markedsfører sit første projekt. Anne Dyhr rapporterer her fra virksomhedens satellit på Store Torv, der sammen med 2 andre har prydet det århusianske landskab i den forgangne uge.

NuDansk.Dk er navnet på et splinternyt og tværfagligt entreprenørfirma. NuDansk.Dk har reklameret med virksomhedens profil og mission tre steder i Århus by på det seneste. Projektet indskriver sig fint i tidens kunstgenre, der i stedet for at manifestere sig som kritisk modpol til den givne markedsøkonomiske diskurs vælger at indskrive sig i selv samme diskurs, for derved at belyse diskursens svagheder og mangler. Jeg vil lige indføre, at jeg med diskursiv mener den sprogbrug, der kendetegner et bestemt områdes organisationsstruktur og økonomiske kodeks hvilket kan være alt lige fra en pædagogisk, institutionel eller som her en markedsøkonomisk diskurs.
NuDansk.Dk ønsker med sit virke at stille skarpt på og kritisk indgå i samfundets udlicitering og planlægning af vores kulturelle landskab.

Store Torv fik besøg af NuDansk.Dk.
Store Torv fik besøg af NuDansk.Dk.

Virksomheden har i den sidste tid reklameret rundt i Århus, hvilket er sket igennem tre satellitter på strategiske knudepunkter i byen: Århus havn, på plænen mellem Rådhuset og Musikhuset og på Store Torv udenfor Domkirken.
Satellitterne efterligner den skiltning, vi alle kender når de store byggevirksomheder og entreprenørvirksomheder går i gang. En visuel grafik bestående af flag og et træskelet med plancher, der beskriver, hvem der intervenerer og hvad der udføres.

Vinden slider i entreprenørvirksomheden NuDansk.Dk's flag, her set på havnen og i fri leg med Dannebrog ved Musikhuset.
Vinden slider i entreprenørvirksomheden NuDansk.Dk’s flag, her set på havnen og i fri leg med Dannebrog ved Musikhuset.

Vor tids treenighed; Religionen, højkulturen og markedsøkonomien samlet på Store Torv.
Vor tids treenighed; Religionen, højkulturen og markedsøkonomien samlet på Store Torv.

Den satellit, der mest arkitektonisk går ind og skaber et nyt fokus på tidens samtidsdiskurs, er den satellit, der er placeret skråt overfor Århus Domkirke og som set fra Store Torv har Århus Teater på den ene side og den omdiskuterede vanddrage på den anden.
Jeg vil endda sige, at her spiller NuDansk.Dk på de mest hellige symboler, nemlig treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden, som i den NuDansk.Dkske sammenhæng bliver til sammenføringen af religionen (Domkirken), finkulturen (teatret eller måske Vanddragen) og NuDansk.Dk som markedsøkonomiens pendant.
Solidt og flot står satellitten uden for Domkirken som vor tids altertavle, hvor de religiøse skrifter og tegn er udskiftet med markedsøkonomiens brug af sprog og logo. Her er det ikke længere religionen, der tilbedes men markedsøkonomiens form og etik eller mangel på samme.

Den nye altertavle bliver høfligt læst af tilfældige forbipasserende.
Den nye altertavle bliver høfligt læst af tilfældige forbipasserende.

Det er et stærk udtryk, der skabes mellem institutionerne på Store Torv: Religion, højkultur og markedsøkonomi. Da jeg var forbi installationen, kom der da også rigtig mange forbi, der nærmest ærbødigt læste planchernes tekst, der var endda et par, hvor manden monotont, som når man læser noget vigtigt eller fint højt, oversatte teksten til engelsk til sin ledsagerske.
Uden for Domkirken og Århus Teater kommer NuDansk.Dk til live og kan spille på alle sine dobbelttydige facetter og derved understrege, hvordan samfundets moral og etik i dag er overtaget af multinationale virksomheders markedsføring og den dertil hørende kapital.
Desværre er alle satellitterne blevet fjerne, men hvis du ønsker mere info om NuDansk.Dk kan du finde en ”info-stand” i Århus Kunstbygning under Det Jyske Kunstakademis afgangsudstilling ”Friktion”. Her vil det være muligt at blive yderligere opdateret. God fornøjelse.

Entreprenørvirksomhedens arbejdslogo, en moderfugl der kærligt fodrer sine fugleunger?
Entreprenørvirksomhedens arbejdslogo, en moderfugl der kærligt fodrer sine fugleunger?

Billedserie

Udstilling

-

NuDansk.Dk

Del artiklen

'NuDansk.Dk i byen eller vor tids altertavle'

Facebook