Nordiske landskaber

Nordiske landskaber

811/71: Allan Otte ”(En 1:2,35)” (2007). Hammerslag: 50.000 kr.

Nordisk kunst har i mange år været særdeles efterspurgt på auktionsmarkedet. Der er imidlertid stor forskel på købelysten i de nordiske lande, når det kommer til at købe de nationale klenodier.

I Norge og Sverige er der en langt større trang til at opkøbe den nationale kunst end i Danmark, hvor en stor del af den danske kunst går til udlandet.

Historiske landskaber
Der er især en stor efterspørgsel på nordiske landskabsmalerier – fra storladne nationalromantiske landskaber til friluftsmalernes skildring af øjeblikket og det nordiske lys – fra de indadvendte, symbolistiske sjælelandskaber over modernisternes ekspressive abstrakte landskaber til nutidens hyperrealistiske skildringer af forladte landområder – bedre kendt som udkants-Danmark!

1040/505: Ulrik Møller: ”Kidholm” (1999). Hammerslag: 10.000 kr.
1040/505: Ulrik Møller: ”Kidholm” (1999). Hammerslag: 10.000 kr.
Landskabet lige nu!
På auktionsmarkedet i Danmark er der fortsat en overvægt af ældre landskabsmalerier, men vi ser af og til eksempler på nutidige landskabsskildringer. Tre af de nye navne på auktionsscenen er Ulrik Møller, Allan Otte og Søren Hagen, der alle nyfortolker det danske landskab. Ulrik Møller er især kendt for sine tankevækkende, monokrome provinslandskaber. I maleriet ”Kidholm” fra 1999 skildrer han det sydfynske øhav i sin flade, nærmest undseelige natur, og værket trækker linjer helt tilbage til symbolisternes sjælefulde landskaber. Helt centralt for Ulrik Møllers værker er temaer som ensomhed og isolation.   

Allan Otte griber landskabet lidt anderledes an. Han er kendt for sine skildringer af forulykkede køretøjer, forladte landbrugsmaskiner og mennesketomme industribygninger. Fortidens landidyl er langt borte i hans foruroligende univers. I stedet konfronteres man med en rå realisme, der rejser spørgsmål om forholdet mellem virkelighed og fiktion. Her i form af en forladt traktor, der fortrænger det omgivende landskab. Man undrer sig over, hvad der mon er sket og fristes til selv at digte videre på handlingen, før og efter motivet blev indfanget.  

821/1035: Søren Hagen: ”Arnøje-Barup” (ca. 2000). Hammerslag: 18.000 kr.
821/1035: Søren Hagen: ”Arnøje-Barup” (ca. 2000). Hammerslag: 18.000 kr.

Et sidste eksempel på nutidigt landskabsmaleri er et værk af Søren Hagen, der tilfører sine fotorealistiske malerier en underfundighed og ironisk distance til forestillingen om det romantiske landskab. I værket ”Arnøje-Barup” dvæler man over et idyllisk solbeskinnet landskab, der dog forstyrres af en skillevej med to byskilte. Ud over at stedfæste motivet tvinger byskiltene også én til at tage stilling til, hvor man selv eller kunstneren er på vej hen – mentalt og konkret – mod Arnøje eller Barup?

Nordisk kunst på auktion
Det nordiske islæt i kunsten er et tema, der har været behandlet på adskillige messer, i udstillinger, i kunstkritikken og forskningen i de senere år – senest ved den store amerikanske kunstmesse ”The Armory Show” i New York, hvor årets fokus netop var nordisk kunst. Når især de nordiske landskaber vækker genklang verden over, skyldes det måske en længsel efter fordybelse i en hektisk, globaliseret verden. 

Eva Helsted er mag.art. i kunsthistorie og ansat hos Bruun Rasmussen som pressekoordinator. Hun har tidligere været ansat på blandt andet Rosenborg Slot, i Kunstforeningen Gl. Strand og på Louisiana.

Del artiklen

'Nordiske landskaber'

Facebook