Nordisk forskningssamarbejde om kunst og fællesskaber

Nordisk forskningssamarbejde om kunst og fællesskaber

Jeppe Hein er et eksempel på en dansk kunstner, som arbejder kategorisk med kunstens sociale potentiale. Her ses en af hans mange socialt modificerede bænke. Foto: Jeppe Hein

Hvordan kan vi diskutere og forstå kunstens værdi i samfundet på en ny måde? Hvilken relevans og værdi har kunsten som en del af det demokratiske samfunds infrastruktur? Hvordan kan vi sikre et vidensgrundlag for de aktuelle kulturpolitiske diskussioner? Disse spørgsmål skal besvares i et nyt forskningssamarbejde startet af Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond har taget initiativ til et nyt fællesnordisk forskningssamarbejde, der skal kaste nyt lys over forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber. Tesen er, at kunstens oplevelser, indsigter og udfordringer er noget, der bringer mennesker sammen, og at kunsten dermed er en del af det demokratiske samfunds infrastruktur.

Forskningsresultaterne skal bruges til at sikre, at de kulturpolitiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag, både i forhold til den aktuelle organisering af kunststøtten og på et mere overordnet niveau i forhold til hele kultursektoren.

Forskningsprogrammet vil blive skudt i gang af en konference for over hundrede inviterede repræsentanter fra de nordiske forskningsmiljøer.

Konferencen, der finder sted den 23. oktober 2018 i København, er arrangeret af Statens Kunstfond, Kulturrådet i Norge og Nordisk Kulturfond. Den skal være med til at kaste lys over forskellige sider af forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber, herunder:

• Den kulturpolitiske betydning af kunstens sociale fællesskaber
• Kunstneriske offentligheder i et globaliseret samfund
• Kunstneriske fællesskaber og nye medier
• Kunstens ikke-publikum
• Værdimåling af sociale fællesskaber omkring kunst
• Kunstens offentlighed som forskningstema.

Professor Frederik Tygstrup fra Københavns Universitet har udarbejdet forskningsoplægget ”Kunsten som forum – Et forskningsoplæg om kunst og sociale fællesskaber”, som et afsæt for konferencen og den videre forskningsindsats.

Kilde: Statens Kunstfond

Statens Kunstfond og Norsk Kulturråd har endvidere besluttet i samarbejde at opslå et egentligt forskningsprogram vedr. forskningsfeltet ”kunst og social fællesskaber”. Forskningsprogrammet forventes udbudt ultimo 2018.

Del artiklen

'Nordisk forskningssamarbejde om kunst og fællesskaber'

Facebook