Navigeringer – På kanten af en verden i forandring – Holstebro Kunstmuseum

Navigeringer – På kanten af en verden i forandring – Holstebro Kunstmuseum

Rikke Benborg: Endless Points of Being, 2020. Videostill.

I 1600-tallet gjorde tidens teknologiske nyskabelser inden for søfart det muligt at oplyse og opmåle den ydre verden, som mennesket på daværende tidspunkt havde underlagt sig. Bogtrykker Hendrick Donckers (1625/26–1699) håndkolorerede søkortsamling De Zee-Atlas of Water-Werelt fra 1669 bærer fornemt vidnesbyrd herom. En af periodens største kunstnere, Rembrandt van Rijn (1606–69), skabte på samme tid kobbertryk, der heroverfor fokuserede på et indre mørke.

Denne relation mellem indre og ydre, mellem mennesket og dets omverden og mellem kortlægger og kortlagte er i dag under forandring. Vores nutid er præget af store udfordringer, der kalder på nye måder at navigere på, uanset om det gælder klimatiske forandringer eller konsekvenserne af Big Data og kunstig intelligens. Mens tidligere tiders kortlægninger var skabt ’i menneskets billede’, synes virkeligheden i dag uden for individuel kontrol.

På denne historiske baggrund har Holstebro Kunstmuseum i samarbejde med Vejle Kunstmuseum inviteret fire samtidskunstnere til at undersøge de omfattende forandringer, der præger verden i dag. Rikke Benborg, Kristoffer Ørum, Gry Bagøien og Ferdinand Ahm Krag har skabt hvert sit kunstneriske miljø, der reflekterer over menneskets muligheder for at navigere. Både nu og i en fremtid, der stadig befinder sig i mørke.

Kilde: Holstebro Kunstmuseum.

Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Ferdinand Ahm Krag: Rogue Planet, værkmiljø, 2020. Foto: Holstebro Kunstmuseum.
Rembrandt van Rijn. Selvportræt med fløjlshue og fjer, 1638. Radering. Vejle Kunstmuseum.
Rikke Benborg: Endless Points of Being, 2020.
Ferdinand Ahm Krag: The Book of Traversing Eternity, 2020. Foto: Anders Sune Berg.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Ferdinand Ahm Krag. Rogue Planet, værkmiljø, 2020. Foto: David Stjernholm.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Kristoffer Ørum: Signal_Krebs, 2020. Foto: Holstebro Kunstmuseum.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Kristoffer Ørum. Signal_Krebs, 2020. Foto: David Stjernholm.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Kristoffer Ørum. Signal_Krebs, 2020. Foto: David Stjernholm.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Raderinger af Rembrandt van Rijn. Foto: Vejle Kunstmuseum.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Gry Bagøien: Lemuria, 2020. Foto: Holstebro Kunstmuseum.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Ferdinand Ahm Krag. Rogue Planet, værkmiljø, 2020. Foto: David Stjernholm.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Foto: David Stjernholm.
Navigeringer - på kanten af en verden i forandring, udstillingsview. Kristoffer Ørum. Signal_Krebs, 2020.
Gry Bagøien: Lemuria, 2020. Foto: David Stjernholm.

Del artiklen

'Navigeringer - På kanten af en verden i forandring – Holstebro Kunstmuseum'

Facebook