Museumsfusion Skagen

Museumsfusion  Skagen

Skagens Museum. Foto: Allan Toft

Fusionsbølgen har nået landets top. Tre af Skagens museer, der alle er dedikerede til skagensmalerne, arbejder på en fusionering for at styrke de tre institutioner både fagligt og administrativt.

Det drejer sig om Michael og Anna Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum. De to førstnævnte er begge velbevarede kunstnerhjem og derved særlige kunst- og kulturhistoriske institutioner, der både rummer masser af kunst, men samtidig giver de besøgende en fornemmelse for skagensmalernes samtid. Som statsanerkendt museum udstiller og formidler Skagens Museum skagensmalerne på mange niveauer, og har de senere år udviklet sig til en succesfuld institution med stort besøgstal og et globalt netværk.

Større turistpotentiale
Sammenslutningen sigter på at sikre kunstnerhjemmenes fortsatte beståen, men også skabe grobund for en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, og dermed skabe et endnu større turistpotentiale for Skagen og hele kommunen.

Skagens Museums direktør Lisette Vind Ebbesen siger i forbindelse med fusionsplanerne: “Ud over at det helt basalt handler om, hvordan man bedst kan administrere og bevare de tre huse og samlinger for de kommende generationer, giver det samtidig en masse nye muligheder for at fortælle historien om skagensmalerne på en endnu bedre måde. Formidlings- og forskningsmæssigt kan der skabes nogle fantastiske og nye projekter, og det potentiale og de synergier, som ligger i en fusion af de tre institutioner, er enormt og ganske unikt”.

De tre bestyrelser arbejder i øjeblikket med, hvordan en fusion kan etableres og ønsket er, at den kan træde i kraft pr. 1. januar 2014.

Del artiklen

'Museumsfusion Skagen'

Facebook