Museet ud på gaden – gaden ind i museet.

Museet ud på gaden – gaden ind i museet.

Arkitekt Stefan Gustin står bag udarbejdelsen af VANDvæggen og vandvejen.dk. Foto: Lars Bay

Arkitekt Stephan Gustin har udviklet den digitale formidlingsportal til kulturprojekt VANDET. Han mener kunstmuseerne skal involvere brugerne og igennem sin formidling dele ejerskabet med publikum.

Projekt VANDET er et tværkulturelt projekt, som Kulturprinsen – Børnekulturens Udviklingscenter – har inviteret Randers Kunstmuseum, Museum Jorn, Skovgaard Museet, Horsens Kunstmuseum og de to teatre Carte Blanche og Randers EgnsTeater til at deltage i.

Der er til projektet udviklet en digital formidlingsportal Vandportalen, der består af tre interaktive formidlingsmedier: Vandvæggen, der er opstillet ved de seks kulturinstitutioner, projektets hjemmeside: www.vandvejen.dk, og projektets profil på Facebook.

Randers Kunstmuseum, Rosan Bosch: Intelligence. Mixed media.  Pressefoto
Randers Kunstmuseum, Rosan Bosch: Intelligence. Mixed media. Pressefoto
Horsens Kunstmuseum, Maj-Britt Boa: VAND.  Pressefoto
Horsens Kunstmuseum, Maj-Britt Boa: VAND. Pressefoto
I Carte Blanches ny danseperformance Vandspejling udfordrer instruktør Sara Topsøe-Jensen det visuelle udtryk.  Pressefoto
I Carte Blanches ny danseperformance Vandspejling udfordrer instruktør Sara Topsøe-Jensen det visuelle udtryk. Pressefoto
Randers EgnsTeater deltager med forestillingen Himmel og Hav. Pressefoto
Randers EgnsTeater deltager med forestillingen Himmel og Hav. Pressefoto

Formidling af kunst og teater via interaktive og digitale medier
I museumsverdenen er der for tiden meget fokus på, hvordan nye målgrupper nås og endvidere hvordan nye medier og teknologi kan indgå i formidlingen på museerne.

I forbindelse med det nyåbnede kulturprojekt VANDET sad arkitekt Stephan Gustin med ved bordet sammen med museums- og teaterfolk og arbejdede frem mod udviklingen af en interaktiv formidling, der særligt er målrettet børn og unge.

Stephan Gustin oplevede i den forbindelse en tydelig problematik.
”På den ene side vil man gerne åbne op overfor nyt publikum, og på den anden side vil man gerne være tro overfor de eksisterende gæster”, fortæller Gustin. ”Typisk er der forventninger om, at en sådan åbning og ændring i museets fremtoning vil skræmme det nuværende faste publikum væk.
Man må i stedet finde et niveau, hvor man holder sig neutral overfor kunsten og publikum, men åbner op for et nyt segment af publikum”.

Udvikling af ny teknologi
Ifølge Gustin er det helt centralt, at museer igennem formidlingen deler ejerskab med de besøgende.

Som han udtrykker det: ”Vi skal have museet løftet ud på gaden eller gaden ind gennem museet for at åbne op for nye målgrupper”.

Et konkret eksempel på dette, mener han, findes i formidlingen af VANDET, hvor der blev arbejdet med at tage børn og unge seriøst som målgruppe og åbne op for en direkte og intuitiv dialog gennem de tre interaktive skærme i Vandvæggen på museerne: Sig din mening, hvor man kan kommentere på kunsten, Hør de kloge, hvor fagpersoner giver deres personlige fortælling om kunst, og Skab et værk, der giver mulighed for selv at prøve den skabende proces.

VANDvæggen med sine tre skærme: Sig din mening, Hør de kloge og Skab et værk. Den står opstillet på Skovgaard Museet, Randers Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum og Museum Jorn. Foto: Lars Bay
VANDvæggen med sine tre skærme: Sig din mening, Hør de kloge og Skab et værk. Den står opstillet på Skovgaard Museet, Randers Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum og Museum Jorn. Foto: Lars Bay

Gustin fremhæver, at når man arbejder med unge som målgruppe, er det sociale aspekt meget vigtigt. Det kan ofte være svært at få de unge til at reflektere over kunsten, men mødes de gennem et chatforum, starter refleksionerne instinktivt.

Projekt VANDET benytter sig i det hele taget af interaktive medier: www.vandvejen.dk, hvor der også er lagt undervisningsmateriale ud, og Facebook hvor man kan uploade fotos og film og deltage i debatten af kunst og teater.

Museet som en parallel til det offentlige rum
Hvordan lyder så visionerne for formidling af kunst på et kunstmuseum?

Stephan Gustin har i sit arbejde med kulturprojekt VANDET søgt at nærme sig oplevelsesmuseologien, der ifølge ham, er en væsentlig faktor i mødet med nye målgrupper på de danske museer.

På Museum Jorn - Silkeborg har skoleklasser flittigt taget VANDvæggen i brug.  Foto: Lars Bay
På Museum Jorn – Silkeborg har skoleklasser flittigt taget VANDvæggen i brug. Foto: Lars Bay

Som arkitekt varetager Gustin det offentlige rums interesser, og ser museet, som en parallel til dette offentlige rum. Han pointerer, at museet ikke skal blive et tivoli eller en forlystelsespark, men at det skal give brugeren lyst til fordybelse, aktiviteter, og tilbyde en social interaktion.

Fra dette udgangspunkt tog han gerne en dialog med museerne, hvor de prøver at tænke museet som et reelt offentligt rum og for en kort stund lægger rollen som museumsmenneske fra sig.

På den måde kunne man ifølge Gustin skabe et museum, der bejler til en større målgruppe, og det uden at museet mister sin autoritet som videns- og kulturformidler.

Del artiklen

'Museet ud på gaden – gaden ind i museet.'

Facebook