Mikkel Bogh fortsætter som rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler

Mikkel Bogh fortsætter som rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler

Mikkel Bogh. (Udsnit). Pressefoto.

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Se kort og tider

Mikkel Bogh genansættes som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, hvor han har været ansat siden 2005.

Kunsthistorikeren og -kritikeren Mikkel Bogh, der kom fra en stilling som lektor og institutleder på Københavns Universitet, overtog første gang posten som rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler i efteråret 2005.

Efter kontraktens udløb i 2012 og en kortere ekstraordinær forlængelse, begrundet i sammenlægningen med Kunsthal Charlottenborg, er Mikkel Bogh nu blevet genansat for en femårig periode.

Billedkunstskolerne som en kultur- og vidensvirksomhed
Mikkel Bogh udtaler: ”Det er med stor glæde, at jeg nu kan videreføre de mange skibe, jeg sammen med mine kolleger og de studerende her har sat i søen i arbejdet med at udvikle Kunstakademiets Billedkunstskoler”.

“Først og fremmest vil jeg styrke Billedkunstskolerne som en kultur- og vidensinstitution, der udfolder sig gennem højere uddannelse og udstillingsvirksomhed baseret på kunstnerisk, akademisk og kuratorisk forskning og praksis. Hertil kommer arbejdet med at synliggøre institutionen og dele dens resultater gennem publiceringsvirksomhed, udstillinger og debatskabende offentlige arrangementer”.

Fremme den succesfulde billedkunstneriske praksis
Mikkel Bogh uddyber sine fremtidsvisioner: “I relation til de udadvendte aktiviteter ser jeg i særlig grad frem til samarbejdet med Kunsthal Charlottenborgs nye direktør Jacob Fabricius. Det er centralt for mig at ruste de studerende bedre til kunstverdenen, som den ser ud i dag, og til det eksisterende arbejdsmarked for både selvstændige og projektansatte billedkunstnere, baseret på en nuanceret forståelse af hvad en succesfuld billedkunstnerisk praksis kan bestå i i dag”.

“Min drivkraft er den store glæde ved samarbejdet med så kvalificerede kolleger, som tilfældet er på Billedkunstskolerne, og så min brændende interesse for billedkunsten og for den forskning som den både er genstand for og selv i høj grad bidrager til”.

Mikkel Bogh er uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet med specialer i kunst i det offentlige rum samt forholdet mellem tekst og billede.

Før Mikkel Bogh kom til Billedkunstskolerne i oktober 2005, var han ansat som lektor i moderne kultur ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU, hvor han også var institutleder.
Han har desuden været ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunsthistorie, KU (projekt om Quatremère de Quincy og den nyklassicistiske skulptur), og adjunkt ved Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet.

Derudover virkede han i en årrække som kunstanmelder ved Dagbladet Information og siden Weekendavisen. Han har bidraget med artikler om både ældre og nyere kunst- og kulturhistorie samt kunstteoretiske emner til danske og udenlandske publikationer.

Mikkel Bogh er formand for Novo Nordisk Fondens kunsthistoriske udvalg, rådsvalgt medlem af Akademirådet og medlem af bestyrelsen for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Se kort og tider

Del artiklen

'Mikkel Bogh fortsætter som rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler'

Facebook