Mere Michael Mørk

Billedserie

Udstilling

More

26 apr 2008 22 jun 2008

Michael Mørk

Randers kunstmuseum
Se kort og tider

Michael Mørk arbejder aktuelt med en omfangsrig udsmykning af Regionshospital Randers.

Udsmykningen afsløres før sommerferien, og udstillingen på Randers Kunstmuseum vises som en optakt til afsløringen.

Som dokumentation af udsmykningen på hospitalet og udstillingen på Randers Kunstmuseum udgiver Randers Kunstmuseum en mindre publikation.

Mere Michael Mørk

Michael Mørk. Foto: Randers Kunstmuseum

Michael Mørks totalinstallation More i kunstlaboratoriet på Randers Kunstmuseum demonstrerer Mørks interesse for maleriet i et udvidet felt.

Formelt indskriver Mørk (1959-) sig i et krydsfelt mellem tre forskellige kunsthistoriske kategorier: det konkrete abstrakte maleri, popkunsten og konceptkunsten. Her er langt til minimalismens rendyrkede maleri, men tilsvarende heller ingen udtalt ironi eller samfundskritik. Selv omtaler Michael Mørk sine værker som en form for “minimal konceptuel pop” og lader altså ikke blot værkerne bryde ud over de fysiske rammer, men også nedbryde de traditionelle afgrænsninger mellem stilarterne.

Forskydninger i oplevelsen

Udstillingen More er installeret i et enkelt rum, men er bygget op i tre sektioner, hvor du dels arbejder i forskellige skalaer, dels viser forskellige aspekter af dit virke som kunstner. Vil du fortælle lidt om de forskellige sektioner og om forholdet mellem dem?

Udstillingsvue: Sektion 1. Foto: Randers Kunstmuseum
Udstillingsvue: Sektion 1. Foto: Randers Kunstmuseum
Den første sektion er bygget omkring en hylde placeret i hovedhøjde. På hylden står en masse små modeller fra mit værksted. Det, der har optaget mig i denne sektion, var at have den lille skala repræsenteret. Jeg arbejder meget med grid og skalaer: Modellerne her kunne være i den rigtige størrelse – de kunne både være udkast til en pakke med tebreve eller modeller til højhuse.

Jeg er interesseret i arbejde med forskydninger i den måde, man oplever på. Det handler om at etablere forskellige skalavariationer i rummet, så noget henvender sig decideret til øjet, mens andet inddrager kroppen og det omgivende rum.

Når man bevæger sig fra modellerne og den første sektion af udstillingen til den næste, ændres skalaen. Her ses en af modellerne, en stor disk i tre elementer, udformet i en form for 1-1 skala. Den sender nogle helt andre referencer til den virkelighed, vi begiver os rundt i og er omgivet af. Men samtidig forbliver den jo kun et billede på en disk eller et køkken; først og fremmest er den jo aldeles uden funktion.

Udstillingsvue: Sektion 2. Foto: Randers Kunstmuseum
Udstillingsvue: Sektion 2. Foto: Randers Kunstmuseum

Varer på butikshylder
Hylden på væggen og disken introducerer også et andet centralt aspekt i udstillingen nemlig vare- eller butiksmetaforen, som titlen More også henviser til. Modellerne virker som varer på en butikshylde…

Det er også tanken. Modellerne er blevet stillet til skue som noget, der kan vælges ud, omarrangeres og stilles op på ny. Jeg har egentlig taget udgangspunkt i situationen at “gå på kunstudstillinger”. Der er nogle af de samme energier forbundet med den situation og med det at “shoppe”. Nu tænker jeg ikke på en almindelig butik, men på de luksuriøse livsstilsmesser vi ser i dag. Det handler ikke om at mangle sko eller skjorter, men om den rigtige iscenesættelse. Den situation kan godt sammenlignes med udstillingssituationen. Jeg synes, den overfladiske tilgang, der er forbundet med iscenesættelse, er utrolig smuk.

Minefelt mellem minimalisme og popkunst

Du arbejder altså i et krydsfelt mellem minimalismen og popkunsten i den forstand, at dine værker på den ene side er rendyrket abstraktion, men samtidig sender referencer til dagligdagen og konsumsamfundet. Hvorfor har du behov for at bevæge dig i dette felt?

Det er en måde at få luft på. Mit mål er ikke et renhedsprojekt. Egentlig kan man sige, at jeg prøver at skildre danskernes dagligdagsbillede skåret ud i en lidt mere cool udgave. En udgave, som beskueren til en vis grad selv kan sætte sammen, idet oplevelsen af udstillingen ændrer sig i forhold til dennes bevægelse gennem rummet. Jeg vil gerne skabe den fornemmelse, at objekterne og malerierne virker genkendelige, men samtidig afviser at være det.

Du søger altså bevidst et udtryk, der både mimer noget genkendeligt uden at være det, og samtidig genkalder det konkrete, helt abstrakte maleri uden at ville være det?

Det er faktisk den dobbelthed, der er det helt centrale for mig. Først når den er til stede, bliver det interessant at arbejde med. Det er en balancegang, for tingene kan jo hurtigt udvikle sig i andre retninger. Det kan blive meget minimalt, hvor man arbejder sig helt op i et hjørne, og modsat kan det udvikle sig til en underlig form for popkunst, hvor man bare griner af det hele. Udover disse overvejelser kommer så hele den dimension, der drejer sig om farven og den måde kroppen inddrages på. Mit mål er at lave noget, der er helt enkelt, imødekommende og ligetil.

Farvernes fysiske kvaliteter
Hvor meget interesserer du dig for farveteori?

Jeg interesserer mig ikke for farveteori i traditionel forstand, men for den måde hvor farven i perceptionen indvirker på rummet og på kroppen. Jeg er interesseret i farvens fysiske kvaliteter, ikke kun i dens optiske virkning. Jeg er meget optaget af lyset, og den måde lyset påvirker omgivelserne på. I udstillingen arbejder jeg med elektrisk lys, der på en meget direkte måde påvirker det omgivende rum, men også med nogle indirekte lysvirkninger, hvor forskellige farveflader bliver kastet op på væggen som lys og derved skaber nogle imaginære rum.

Udstillingsvue: Sektion 3. Foto: Randers Kunstmuseum
Udstillingsvue: Sektion 3. Foto: Randers Kunstmuseum

Tegn og koder i kunsten
Nu har vi snakket popkunst og minimalisme som begreber der er interessante at inddrage i forhold til din kunst, men du inddrager vel også konceptkunstens måder at overveje maleriets grænser på? Jeg tænker her særligt på den sidste sektion af udstillingen, hvor du i to forskellige malerier arbejder med forholdet mellem tekst og billede. Hvad er det der optager dig her?

Jeg er meget visuelt orienteret, men er fascineret af den dobbelttydighed, der ligger i brugen af tegn og koder i kunsten. I de to malerier sætter jeg fokus på forholdet mellem billedet som kunst og dets funktion som “skilt”- som et tegn eller signal. Maleriet More er et forsøg på at lade ordet underlægge sig maleriets flade, idet bogstaverne trækkes ud som et abstrakt mønster, mens maleriet adult action comedy drama i højere grad handler om ordenes overførte betydning. Teksten henviser til de genrer, videoforretninger opdeler deres hylder efter: “adult”,”action” osv. For at køre tanken videre har jeg kombineret alle fire genrer. Og lige pludselig begynder tingene at opløse sig selv og udsige noget helt andet.

Billedserie

Udstilling

More

26 apr 2008 22 jun 2008

Michael Mørk

Randers kunstmuseum
Se kort og tider

Michael Mørk arbejder aktuelt med en omfangsrig udsmykning af Regionshospital Randers.

Udsmykningen afsløres før sommerferien, og udstillingen på Randers Kunstmuseum vises som en optakt til afsløringen.

Som dokumentation af udsmykningen på hospitalet og udstillingen på Randers Kunstmuseum udgiver Randers Kunstmuseum en mindre publikation.

Del artiklen

'Mere Michael Mørk'

Facebook