Mellem kunstværk og objekt

Mellem kunstværk og objekt

Ole Broager Hopalong Cassidy Sangskjuler. Leveres i tre varianter: -håb - sorg - naturel (udsnit) 2012. Foto: Erling Lykke Jeppesen.

Billedserie

Multimarked

25 feb 2012 31 mar 2012

Carina Zunino., Malte Visnik, Christian Vind, Ane Vester, Erik Varming, Kirstine Vaaben, Elisabeth Toubro, Mikael Thejll, Kurt Tegtmeier, Daniel Svarre, Margrete Sørensen, Rikke Ravn Sørensen, René Schmidt, Andreas Schulenburg, Michael Rold, Torben Ribe, Lars Bent Petersen, Tine Hecht Pedersen, Helana Hei-Sook Park, Miguel Vega Olivares, Stefan Nilsson, Tina Maria Nielsen, Martin Jacob Nielsen, Lisbeth Bank Nielsen, Peter Neuchs, Lasse Krog Møller, Henrik Menné, Truls Melin, Tumi Magnusson, Pernille With Madsen, Lone Haugaard Madsen, Karin Lorentzen, Marie Søndergaard Lolk, Karin Lind, Margarita Torrijos Krag, Esben Klemann, Kristine Kemp, Torben Kapper, Elle Klarskov Jørgensen, Per Gerhart Jørgensen, Anita Jørgensen, Sophus Ejler Jepsen, Lena Ignestam, Steen Høyer, Jytte Høy, Ellen Hyllemose, Deirdre Humphrys, Emil Westman Hertz, Ole Hartvig, Lone Høyer Hansen, Peter Frimand, Anja Franke, Jørgen Fog, Thomas Fleron, Rose Eken, Lene Desmentik, Christine Clemmesen, Ole Broager, Espen Brandt-Møller, Anders Bonnesen, Camilla Berner, Thomas Bang

Skulpturi
Se kort og tider

Skulpturi.dk er for tiden forvandlet til en markedshal, der er pakket med reoler, hvor de enkelte værker står tæt ved siden af hinanden. De mere end 60 deltagende kunstnere bidrager hver med et værk -en multiple, der mindst er lavet i tre identiske versioner.

Brugen af hverdagsobjekter i kunsten har sin rod i den franske kunstner Marcel Duchamps flittige brug af ready-mades, hvor hverdagsobjekter ophøjes til kunst. Multiple-værket er en forlængelse heraf: Ved at gøre hverdagsobjekter til kunstværker, sættes der fokus på forskellen mellem kunstværk og objekt og samtidig sættes der spørgsmålstegn ved vores kunstforståelse.

Multiple-værket er en mellemting mellem kunstværk og objekt, der i yderste konsekvens diskuterer forholdet mellem kunst og liv. Kunst og hverdagsliv er i mutiplens optik ikke to uforenelige størrelser, men to kategorier som hele tiden krydser hinanden og fletter sig sammen.

Skulpturi.dk viser mere end 60 forskellige kunstners bud på, hvad de forstår ved en multiple.

SE BILLEDER FRA UDSTILLINGEN HER.

Billedserie

Multimarked

25 feb 2012 31 mar 2012

Carina Zunino., Malte Visnik, Christian Vind, Ane Vester, Erik Varming, Kirstine Vaaben, Elisabeth Toubro, Mikael Thejll, Kurt Tegtmeier, Daniel Svarre, Margrete Sørensen, Rikke Ravn Sørensen, René Schmidt, Andreas Schulenburg, Michael Rold, Torben Ribe, Lars Bent Petersen, Tine Hecht Pedersen, Helana Hei-Sook Park, Miguel Vega Olivares, Stefan Nilsson, Tina Maria Nielsen, Martin Jacob Nielsen, Lisbeth Bank Nielsen, Peter Neuchs, Lasse Krog Møller, Henrik Menné, Truls Melin, Tumi Magnusson, Pernille With Madsen, Lone Haugaard Madsen, Karin Lorentzen, Marie Søndergaard Lolk, Karin Lind, Margarita Torrijos Krag, Esben Klemann, Kristine Kemp, Torben Kapper, Elle Klarskov Jørgensen, Per Gerhart Jørgensen, Anita Jørgensen, Sophus Ejler Jepsen, Lena Ignestam, Steen Høyer, Jytte Høy, Ellen Hyllemose, Deirdre Humphrys, Emil Westman Hertz, Ole Hartvig, Lone Høyer Hansen, Peter Frimand, Anja Franke, Jørgen Fog, Thomas Fleron, Rose Eken, Lene Desmentik, Christine Clemmesen, Ole Broager, Espen Brandt-Møller, Anders Bonnesen, Camilla Berner, Thomas Bang

Skulpturi
Se kort og tider

Del artiklen

'Mellem kunstværk og objekt'

Facebook