Mænd er til Kold Krig og kvinder til kvinder

Mænd er til Kold Krig og kvinder til kvinder

Storm P tegning fra udstillingen Storm P og kvinderne på Kvindemuseet til 16/11. Kulturstyrelsens brugerundersøgelse om museer viser bl.a. at 91% af Kvindemuseets gæster udgøres af kvinder. Pressefoto fra Kvindemuseet.

Kulturstyrelsens brugerundersøgelse dokumenterer flere kvindelige besøgende, flere udenlandske gæster og større kulturel mangfoldighed på de danske kulturinstitutioner. Tallene skitserer også hvor henholdsvis mænd og kvinder kan lide at gå hen, når kunst, kultur og historie skal udforskes.

Antallet af kvindelige besøgere på de danske museer og kulturinstitutioner er steget fra 59% til 62% siden 2009 viser tal fra Kulturstyrelsens rapport om landets museumsbrugere og museernes udfordringer i fremtiden. En fordeling der dog ikke spejles i kønsfordelingen på museernes ledelses- og bestyrelsesposter.

Foruden det kvindelige boom i besøgstallene, peges der i undersøgelsen også på en breddere spredning i besøgspersonernes kulturelle baggrund, hvor en større kulturturisme har resulteret i flere besøgende fra udlandet.

Som et led i emnet om interkulturel dialog på museerne, har man for første gang spurgt ind til brugernes kulturelle tilhørsforhold, hvor det fremgår, at hver tredje adspurgte føler et kulturelt tilhørsforhold til et andet land end Danmark. En viden, som museerne kan benytte i deres fremtidige udvikling af tiltag for indragelse af brugerne.

Rapporten er blevet lavet blandt brugerne på 200 danske museer og kulturinstitutioner.

Nedenfor kan man se fakta fra brugerundersøgelsen, der giver et indblik i hvordan de mandlige og kvindelig besøgstal fordeles på nogle af landets museer.

Museer med flest mandlige besøgende:
68 % Koldkrigsmuseum Langelandsfort
63 % Danmarks Tekniske Museum
60 % Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
57 % M/S Museet for Søfart
55 % Marstal Søfartsmuseum
48 % Fur Museum
47 % Strandingsmuseet
44 % Nymindegab Museum
43 % Museet på Sønderskov
42 % Bornholms Kunstmuseum

Museer med flest kvindelige besøgende:
91 % Kvindemuseet
75 % Kastrupgårdsamlingen
74 % Designmuseum Danmark
72 % Greve Museum
71 % Arken
69 % Kunsthallen Brandts
68 % Holstebro Kunstmuseum
67 % Den Gamle By
65 % Flynderupsgårdsmuseet
64 % J. F. Willumsen

Læs hele brugerundersøgelsen her.

Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Kulturstyrelsen i samarbejde med Gallup. I 2013 svarede 51.854 besøgende fordelt på 210 udstillingssteder.

Del artiklen

'Mænd er til Kold Krig og kvinder til kvinder'

Facebook