Løft til de kreative fag i folkeskolen

Løft til de kreative fag i folkeskolen

En skoleklasse på besøg i A-kassens udstilling 40 grader + i Kunsthallen Nikolaj. I fremtiden bliver der måske mere plads til den slags i folkeskolen? Foto: Line Møller Lauritsen

Undervisningsministeriet offentliggør nu en ny handlingsplan, der skal styrke de kreative fag i folkeskolen. Der er lagt op til, at kunstfagene får en mere central rolle, blandt andet med en styrket lærerkapacitet.

I 2006 satte Kunstrådet med rapporten The Ildsjael in the Classroom fokus på at give folkeskolens kreative fag et kvalitetsløft.

Som opfølgning til dette initiativ offentliggør undervisningsminister Bertel Haarder i marts 2009 en ny handlingsplan for disse fag. Den indebærer blandt andet forsøg med afgangsprøver i billedkunst, musik og et nyt fag med navnet Håndværk og design.

Kunstnere og musikere i folkeskolen
Lærerkræfterne skal endvidere styrkes, og i den forbindelse skal følgende forhold undersøges:

  • Muligheden for at genetablere kandidatuddannelsen i billedkunst, sløjd og hjemkundskab.
  • Muligheden for, at uddannelse og efteruddannelse af musiklærere til folkeskolen kan gennemføres i samarbejde med musikkonservatorierne samt at konservatorieuddannede lærere kan undervise i folkeskolen.
  • Muligheden for, at undervisere fra håndværksmæssige uddannelser samt undervisere, der er tilknyttet andre formidlings- og uddannelsesinstitutioner, kan undervise i folkeskolen.

De nye tiltag omkring bredere lærerkapacitet og efteruddannelse vil med stor sandsynlighed give undervisningen et kvalitetsløft og større faglighed.

Huskunstnerer også en del af løftet

Til sammenligning kører den såkaldte Huskunstnerordning med stor succes på landets skoler, hvor en kreativ "fagperson" underviser i et afgrænset forløb.

Undervisere med specialviden og kompetence inden for eksempelvis musik og billedkunst kan give de kreative fag en ekstra faglig dybde og forhåbentlig give fagene en mere central plads i skolen.

Med en bred repræsentation af fagfolk fra de kreative fag i folkeskolen, kan der på sigt måske også være basis for, at feltet for de kunstneriske fag i al almindelighed kan nå et bredere publikum og blive en mere integreret del af danskernes hverdag.

Længere undervisningsforløb
Der etableres også forsøg med udstrækning af undervisningsforløb, så eleverne modtager undervisning i fagene musik og billedkunst gennem hele skoleforløbet. Hermed vil fagene helt konkret have et større timetal i skemaet og dermed en vigtigere plads. Forsøgene løber fra 2009-2011.

På baggrund af en evaluering af forsøg og undersøgelser afgiver regeringen en redegørelse til Folketinget om behovet for yderligere initiativer til at styrke de praktiske/musiske fag. Det sker i 2011.

Af handlingsplanen fremgår desuden, at regeringen vil afsætte midler til, at Kunstrådets Huskunstnerordning kan fortsætte.

Del artiklen

'Løft til de kreative fag i folkeskolen'

Facebook