Langstrakt kunstværk mellem Rigshospitalet og Panum Instittutet

Langstrakt kunstværk mellem Rigshospitalet og Panum Instittutet

Ane Lykke: Curbing the Sense of Endlessness. Pressefoto.

Udsmykning

Curbing the Sense of Endlessness

Ane Lykke

Sted: tunnellen under Tagensvej mellem Rigshospitalet og Panum Instittutet.

Ane Lykke er kunstneren bag det 22 meter lange kunstværk Curbing the Sense of Endlessness, der udsmykker tunnellen under Tagensvej mellem Rigshospitalet og Panum Instittutet.

Installationen strækker sig langs den ene væg og skal være med til at understrege tunellens symbolske betydning for det nære samarbejde mellem Rigshospitalet og Panum Instituttet.

Ane Lykke har arbejdet ud fra et ønske om at redefinere rummet som kontaktflade. Kunstneren lader opretstående stålrør danne en gitterstruktur, der får en effekt af at veksle mellem det åbne og det tætte.

Ane Lykke arbejder med projekter inden for rum og arkitektur, der udfordrer mødet imellem menneske og rum. Ane Lykke mener, at et hvert sted fortjener opmærksomhed og rummer potentiale for en særlig oplevelse. Ved at tilføre rum og arkitektur sanseappellerende lag, der forandrer sig afhængigt af perspektivet, trækkes mennesket ind i rummet og åbner for den individuelle oplevelse.

Ane Lykke har modtaget flere priser og legater for sit arbejde, heriblandt Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdslegat 2010.

Kunstværket er doneret af ”Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat.”

Udsmykning

Curbing the Sense of Endlessness

Ane Lykke

Sted: tunnellen under Tagensvej mellem Rigshospitalet og Panum Instittutet.

Del artiklen

'Langstrakt kunstværk mellem Rigshospitalet og Panum Instittutet'

Facebook