Landskabet gemmer på en historie

Landskabet gemmer på en historie

Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt's Gallery, London.

Billedserie

Udstilling

x-rummet: Willie Doherty: Secretion

1 nov 2012 24 feb 2012

Willie Doherty

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Willie Dohertys seneste filmværk Secretion, der vises i x-rummet på Statens Museum for Kunst, er bestemt seværdigt. Værket ville dog stå stærkere, hvis formidlingen forankrede værket til dets geografiske udgangspunkt i Kassel og omegn.

Vi begynder ved træernes død og ender i menneskets død. Men dette drama på liv og død udfolder sig uden den hastighed og dynamik, der kendetegner klassisk drama.

På den ene side fortæller en mandsstemme i neutral toneleje om den mystiske forurening af et større område, som måske efterfølgende finder sin forklaring i et hemmeligstemplet biologisk eksperiment i en fangelejr. I hvert fald har personen X, som selv bliver inficeret af svampe og bakterier, en forhistorie som fangevogter ved en sådan lejr. Han går langsomt i opløsning og driver i sin fantasi væk i de forurenede vandløb.

På billedsiden panorerer filmen over et sent efterårslandskab. Vi ser skovbunden af en løvskov dækket med brune blade og faldne træer, et vandhul med grønne alger i udkanten af en by og interiøret i et forladt hus, hvis delikate blomstertapet efterhånden er blevet fortæret af mug. 

Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt's Gallery, London. (Pressefoto SMK)
Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt’s Gallery, London. (Pressefoto SMK)
Det er her hr. X har boet, skal man tro fortælleren, og her han første gang opdagede et grønt skær af mug over huden på sit ansigt.

Stederne fortæller
Filmen er karakteristisk for Willie Dohertys neddæmpede stil. De visuelle detaljer får plads til at synke ind hos os, som betragter filmen, og det er i kraft heraf, at dramaet får sin styrke. De visuelle detaljer bærer så at sige historien og gør den levende.

Det er også kendetegnende for Doherty, at han starter med at finde de filmiske lokaliteter og bygger en fortælling op på baggrund af det, som stederne fortæller. Det er med andre ord scenerne, som har skabt historien – ikke historien, som har krævet disse scener. Men den dimension af filmen, når ikke frem til publikum på Statens Museum for Kunst.

Fra Kassel til København
Udstillingens formidling nævner nemlig ikke, at det er Kassel og omegn, som har dannet udgangspunkt for filmen. Måske fordi man har frygtet, at koblingen til Tyskland og tysk historie vil distancere et dansk publikum fra historiens mere almene gyldighed – at det kunne være hvor som helst, og at et hvilket som helst landskab rummer spor af potentiel skadelig menneskelig aktivitet. Men jeg synes, at de almengyldige dimensioner i fortællingen står stærkere frem ved at forankre fortællingen til et specifikt sted.

Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt's Gallery, London. (Foto: Krzysztof Zielinski, dOCUMENTA 13)
Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt’s Gallery, London. (Foto: Krzysztof Zielinski, dOCUMENTA 13)

Da jeg så værket på Documenta i Kassel oplevede jeg det som langt mere nærværende end i dette regi, netop fordi historien udsprang landskabet, jeg befandt mig i. Når værket frarives sin konkrete forankring, så svækker det værkets styrke og dermed også dets evne til at sætte gang i alle de andre refleksioner, som værket rummer kimen til.

Men det skal samtidig bemærkes, at værkets formidling i øvrigt er eksemplarisk med en fuld skriftlig oversættelse af filmens engelske lydside til dansk. I de første udstillingsdage var det endog muligt at se en lang række af Dohertys andre film i museets biograf – og det kunne man godt have undt alle besøgende på udstillingen.

Naturen tager til genmæle
Værket handler både om Tyskland, dets historie og landskab, men det handler også om de overgreb på mennesker og natur, som er sket og stadig sker alle steder, og som forplanter sig i naturen og i mennesket.

Værket spiller på forestillinger om horrible overgreb mod mennesker og menneskers overgreb på naturen med associationer til nutidens klimakrise. Fanger er blevet udsat for biologiske eksperimenter, der er så giftige, at naturen længe efter lider skade, lige som de skyldige selv bliver angrebet.

Om det er den menneskeskabte forurening eller naturen selv, der til sidst tager til genmæle og dræber hr. X er uklart, men det er i hvert fald ikke menneskene, som vinder i denne historie.

Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt's Gallery, London. (Pressefoto SMK)
Willie Doherty, Secretion, 2012. HD video still. Courtesy the artist and Matt’s Gallery, London. (Pressefoto SMK)

I filmen fornemmer vi de kræfter, der er på spil i naturens kredsløb. Alting er forbundet i et system af åer og vandløb, der med sine umærkelige, men dramatiske effekter vidner om de gerninger, vi troede vi var sluppet af sted med. Mennesket selv er også et kredsløb af årer, der ligesom naturen kan blive angrebet og slået ihjel.

Værket viser en anden form for naturkatastrofe end de dramatiske privat-optagelser, vi typisk ser af orkaner og tsunamiers hærgen. I den naturkatastrofe, som Secretion beskriver, sker dramaet under en tilsyneladende rolig overflade, og netop fordi det kunne være når og hvor som helst, og man slet ikke ser spor af dette drama, er det desto mere urovækkende.

Billedserie

Udstilling

x-rummet: Willie Doherty: Secretion

1 nov 2012 24 feb 2012

Willie Doherty

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Del artiklen

'Landskabet gemmer på en historie'

Facebook