Kunststyrelsen bliver til Kulturstyrelsen

Kunststyrelsen bliver til Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen bliver ledet af en direktion, der består af administrerende direktør Anne Mette Rahbæk (foto), områdedirektør Poul Bache og områdedirektør Jens Thorhauge. Pressefoto.

Den nye Kulturstyrelsen er en fusion mellem Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Baggrunden for fusionen er et ønske om at skabe et stærkt samarbejde på tværs i kultursektoren.

Hvad betyder fusionen for kunststøtten?
Den nye Kulturstyrelse bliver sekretariat for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond – præcis som Kunststyrelsen var det. Derfor vil man som bruger af råd og fond ikke komme til at opleve de store ændringer i forbindelse med fusionen. Hjemmesiden www.kunst.dk vil fortsat være den fælles indgang på web til rådet og fonden.

Læs mere om styrelsen og centrene www.kulturstyrelsen.dk.

Del artiklen

'Kunststyrelsen bliver til Kulturstyrelsen'

Facebook