Kunstrådet har en plan

Kunstrådet offentliggør ny handlingsplan.

Kunstrådet er netop barslet med ny plan for områder, der skal fokuseres særligt på.

Kunstrådet præsenterer ny handlingsplan for, hvordan rådet vil fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet i perioden 2007-2011 og prioritere de 323 mio. kr., som Kunstrådet samlet råder over.

Kunstrådets formand, Mads Øvlisen, peger på handlingsplanens fire overordnede indsatsområder, som Kunstrådet i den kommende periode vil sætte særlig fokus på:

1. Kunsten og globaliseringen
2. Kunsten og kommunerne
3. Børn og unges møde med kunst
4. Formidling.

Planen skal efter sigende pege på en række konkrete tiltag og initiativer, som rådet og udvalgene vil videreføre eller iværksætte over den kommende periode. Det skal blandt andet dreje sig om at sikre gæsteophold i Danmark for udenlandske kunstnere til gensidig inspiration og udvikling, at generelt fremme debatten om kunsten, dens vilkår og betydning, at iværksætte større, tværgående internationale projekter samt i dialog med kommunerne sikre opbakning om den lokale kunstpolitiske indsats.

Kunstrådet offentliggør ny handlingsplan.

Del artiklen

'Kunstrådet har en plan'

Facebook