Kunstråd søger gode ideer

Kunstråd søger gode ideer

Den nyligt åbnede Kounellis-udstillingen på HEART var efter Kunstrådets mening en god ide. Udstillingen var et af de otte projektforslag, der sidste år modtog støtte. Foto: Bente Jensen.

Statens Kunstråd opfordrer kunstnere og andre til at komme med gode ideer til markante kunstprojekter, som rådet kan støtte. I 2008 uddelte rådet 10 millioner kroner til gode ideer.

Statens Kunstråd ønsker at støtte gennemførelsen af markante kunstneriske projekter og initiativer uden på forhånd at have fastlagt puljer og beløbsrammer.

I stedet inviteres kunstnere, kunstinstitutioner, kommuner og andre interesserede til at komme med gode ideer og konkrete forslag til projekter og initiativer, som involverer en eller flere af de fire kunstarter, rådet støtter: billedkunst, musik, litteratur og scenekunst.

Kunstens nødvendighed
Statens Kunstråd vil på baggrund af de indsendte idéforslag finansiere gennemførelsen af kunstneriske projekter og initiativer, som blandt andet fremmer nye brugergrupper og stimulerer debatten om kunstens væsen og nødvendighed.

Det er et krav, at projekterne skal udformes i relation til et eller flere af rådets fire udvalgte indsatsområder:

Kunsten og globalisering
Kunsten og kommunerne
Børns og unges møde med kunst
Formidling

Sidste frist for fremsendelse af ideer til rådet er 20. oktober.

Læs også: Statens Kunstråds idéindkaldelse

Statens Kunstråd gennemførte i 2008 en tilsvarende idéindkaldelse, som resulterede i 350 spændende idéer, hvoraf rådet sammenlagt gav 10 mio. kr. til 8 projekter.

Del artiklen

'Kunstråd søger gode ideer'

Facebook