Kunstnerbøger på Danmarks Kunstbibliotek

Kunstnerbøger på Danmarks Kunstbibliotek

Kunstnerbog af Vibe Bredahl fra Danmarks Kunstbibliotek på Charlottenborg.

Billedserie

Patrick Kragelund er Direktør ved Danmarks Kunstbibliotek.

Man kan få det indtryk, at ingen varetager indsamlingen af danske kunstnerbøger, men den konklusion, som også Lisbeth Bonde fremfører i anmeldelsen af Danske Kunstnerbøger, er heldigvis ikke korrekt.

”Wenn Jemand eine Reise tut …”.

Med tanken på New York må Lisbeth Bonde med beskæmmelse se på lille Danmark hvor, skriver hun, ”kunstnerbøgerne får meget lidt opmærksomhed. Dette hybride og taktile fænomen er ellers for længst blevet opdaget af feinschmeckere, og kunstnerne har holdt det levende i årtier, ja, i århundreder.”

I Danmark, hører vi, ”findes der hverken et bibliotek eller et arkiv med tilstrækkelige ressourcer til at registrere kunstnerbøgerne – modsat fx MoMA i NYC, hvor man systematisk har indsamlet, registreret, forsket i og formidlet de amerikanske kunstnerbøger, der som genrekategori ligger mellem litteratur, kunstværk og bog.

Det kan derfor ikke undre, at udlandet ikke har fået øje på de mange, interessante, danske kunstnerbøger, når de er så godt som ukendte i Danmark.”

LÆS ANMELDELSEN HER

566 hits på Danmarks Kunstbibliotek
Så vidt anmelderen, der i denne udørk nu kan hilse en bog om emnet velkommen. Og den velkomst er bogen velundt. Men udgangspunktet skrup forkert.

Danmarks Kunstbibliotek www.kunstbib.dk følger fra sin gamle adresse i Nyhavn 2 konstant og konsekvent emnet og indsamler, registrerer og bevarer danske og relevante udenlandske kunstnerbøger.

Fire kunstnerbøger af Jens Birkemose, Danmarks Kunstbibliotek.
Fire kunstnerbøger af Jens Birkemose, Danmarks Kunstbibliotek.
Søg på ”kunstnerbøger” i Danmarks Kunstbiblioteks web og du får p.t. 222 hits vedrørende bøger, der ligesom den nyudgivne danske analyserer genren, i DK og specielt, i resten af verden.

Og søg på kunstnerbog sammesteds og du får p.t. 566 enkeltpublikationer, den tidligste fra 1950. Du kan læse mere ved at følge dette link: http://www.kunstbib.dk/samlinger/kunstnerboeger

En inkluderende genre
En pågående revision af vores småtryk vil efter alt at dømme udvide bestanden med bøger, der ikke tidligere blev opfattet som tilhørende en genre. Da de ofte er skrøbelige og unikke, må man arbejde med dem på vores læsesal, som så oveni er et af landets smukkeste biblioteksrum: http://www.kunstbib.dk/bibliotek/bygningerne

Jo, jo, Danmarks Kunstbibliotek har for længst opdaget kunstnerbøgerne. Vi fokuserer naturligvis på de danske, som vi køber og får og registrerer og bevarer. Og vi er åbne for alle, der har et sundhedskort og interesse for emnet. Da kunstnerbøger ofte er svære at spotte i det almindelige hav af publikationer, modtager vi meget gerne et vink eller et frieksemplar, så de kan komme videre ud!

Læsesalen i Danmarks Kunstbibliotek.
Læsesalen i Danmarks Kunstbibliotek.

Lige på kunstområdet mangler Danmark ikke biblioteksressourcer. Faktisk råder miljøet over et af Europas største kunstbiblioteker. Og det er åbent for alle, 24 timer i døgnet. Brug det, det er jeres!

Så hvis billetten til New York synes lidt for dyr, er der altså også noget at hente herhjemme. Og bestemt ikke kun om det udvalg af bøger, som bogen Lisbeth Bonde så fortrinligt har anmeldt.

Patrick Kragelund

direktør, dr. phil., Danmarks Kunstbibliotek

Billedserie

Patrick Kragelund er Direktør ved Danmarks Kunstbibliotek.

Del artiklen

'Kunstnerbøger på Danmarks Kunstbibliotek'

Facebook