Kunsthal Charlottenborg nedlægges – og genopstår

Kunsthal Charlottenborg nedlægges – og genopstår

Skal Charlottenborg være en international eller lokal kunsthal? Her har Jens Haaning opsat sit værk Danmark som en høj mur i 2008. Foto: Maria LaBelle

Kulturminister Uffe Elbæk nedlægger Kunsthal Charlottenborg efter længere tids debat om utilstrækkelig økonomi og svigtende besøgstal. Kunsthallen bliver opløst og bygninger og personale overdrages til Kunstakademiet.

Den seneste årsrapport fra Kunsthal Charlottenborg er nedslående læsning: Blot 8.000 betalende gæster og 15.000 gratister har lagt vejen forbi kunsthallen i det forgangne år. Et tal der er langt fra det kulturministerielle krav på 70.000 besøgende. Kulturministeren vil derfor nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, der skal beslutte præcis, hvordan overdragelsen skal ske.

Bestyrelsen nedlægges
Planen er, at Charlottenborg nedlægges inden sommer i år og at rektor for Kunstakademiet Mikkel Bogh skal overtage den daglige ledelse. Kunsthallens administration og lokaler overgår ligeledes til Kunstakademiet. Kunsthallens bestyrelse fratræder og i stedet oprettes et rådgivende råd, som skal hjælpe med at lede udstillingsaktiviteterne på det nye Charlottenborg. Hvorvidt den nuværende direktør for Charlottenborg Mark Sladen fortsætter som kunstfaglig leder af Charlottenborg, melder kulturministeriet intet om, men både Mikkel Bogh og Mark Sladen omtaler et videre samarbejde i positive vendinger.

Løsning længe på vej
Ifølge Mark Sladen forslog han allerede sidste år kulturministeren, at Charlottenborg skulle overføres til Kunstakademiet. Rektor Mikkel Bogh udtaler på sin blog, at han og Mark Sladen gennem den seneste tid flere gange har diskuteret mulighederne for, hvad han kalder “en fusion”, men både Mark Sladen og Mikkel Bogh virker dog overraskede over tidspunktet, som kulturministeriet har valgt at annoncere beslutningen på.

Fra kunsthal til afdeling
Beslutningen om at lægge Charlottenborg ind under Kunstakademiet er truffet af kulturministeren, der bl.a. udtaler: “Det er en fremadrettet løsning, hvor vi inden for de givne økonomiske rammer skaber ny dynamik og nye samarbejdsformer for institutionen. Samtidig udnytter vi dét, som er helt unikt ved Charlottenborg: de store, smukke, lyse lokaler i hjertet af København sammen med nærheden og historiefællesskabet med en kreativ uddannelsesinstitution.”

Ingen mirakelkur
Mikkel Bogh advarer dog på sin blog mod at tro, at den valgte løsning kan blive en succes uden tilførte midler og siger endvidere: “Lad det være sagt med det samme: Fusionen mellem Kunstakademiet og Charlottenborg bliver ikke nogen mirakelkur mod forestillede eller virkelige kriser. Kunsthallen har en vanskelig økonomi, og det har Kunstakademiet også. (…) Kunstakademiet kan således ikke ‘redde’ kunsthallens økonomi, for eksempel ved at fjerne nogle dyre opgaver fra kunsthallens bord, så der bliver flere penge til udstillinger.”

Et kunstnerisk flagskib
Trods de økonomiske udfordringer ser Mikkel Bogh imidlertid også mange gevinster ved, at Charlottenborg nu bliver en del af Kunstakademiet: “En sammenlægning vil i dag ikke skabe en ‘magtbastion’, men et flagskib, som sammen med de andre kunsthaller og udstillingsplatforme i byen og regionen kan være med til i endnu højere grad at gøre samtidskunst, kunstnerisk undersøgelse og forskning til et offentligt anliggende.” 

Del artiklen

'Kunsthal Charlottenborg nedlægges - og genopstår'

Facebook