Kunstens antropolog

Kunstens antropolog

Søren Jensen foran værket Karrusel i Galerie Mikael Andersen, 2011 (Foto: Nanna Skov)

Billedserie

Udstilling

ShowRoom

22 jan 2011 24 feb 2011

Søren Jensen

Galerie Mikael Andersen
Se kort og tider

KUNSTEN.NU har mødt den nye formand for Statens Kunstfonds billedkunstneriske udvalg, kunstneren Søren Jensen, til en snak om hans fascination af hverdagsobjekter i det kulturelle landskab og kunstens plads i det offentlige rum.

Søren Jensen er en kunstner, der fascineres af alternativekulturelle frembringelser i samfundet og som arbejder med, hvad han kalder”hverdagens rummeligheder”.

”Mange af mine værker igennem en del år har været del af enpraksis, der er mere dagligdags og mere uhøjtidelig. Samtidig med, at de ogsåer rummelige. Det er måske svært at kalde dem skulpturer, det er mere en slagsrumdannelser.”

Genstande fra hverdagen
Det ses også på hans aktuelle soloudstilling ShowRoom på Galleri Mikael Andersen.Udstillingen præsenterer objekter fra hverdagen, men som har et element afmislykket funktion over sig. En karrusel, man ikke kan tage en tur på. En kano,man ikke kan sejle i.

Den forhenværende rektor på Det Fynske Kunstakademi læggervægt på genkendeligheden ved de genstande, som er omdrejningspunkt for hanskunst.

Søren Jensen: Profan kano, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Profan kano, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)

Oversete kulturobjekter
Den samme interesse i at finde anderledes genstande i det kulturellelandskab, ses også i hans kunstbilledbøger Fynskevejboder og Minigolf på Fyn. Herfremhæver Søren Jensen objekter, vi genkender fra hverdagen og fremhæver deresegen æstetik og rummelighed, frem for deres funktioner.

”Det er fuldstændig anonyme kulturelle praksisser, som ingenellers lægger mærke til. Alle kender dem, men det er ikke på nogen som helstmåde dokumenteret – den materielle kultur som er så tæt på os, men som vi ikkeligger mærke til.”

På en måde kan Søren Jensens kunst altså indlæses i enantropologisk sammenhæng, fordi den afdækker nogle strukturer og objekter isamfundet, som ellers ikke umiddelbart er synlige.

 ”Jeg tror, at i enkunstoptik er det noget meget naturligt, at forholde sig til vores rumlige ogkulturelle verden på en mere opmærksom måde og inddrage disse praksisser.”

Heterogenitet vs.homogenitet
Generelt fascineres Søren Jensen af de kulturelle objekter og aktiviteter,som opstår af sig selv og uden at være bevidst planlagt på forhånd. Eksempelvismåden som kolonihaver bliver til på. Ifølge ham, er det disse uplanlagtepraksisser, som får det hele til at hænge sammen. Han kalder dem heterogene.

Søren Jensen: Karrusel, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Karrusel, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Mobile, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Mobile, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)

”Hvis man opfatter verden som meget homogen, konstrueret,velfungerende og effektiv, så er alle de andre rumdannelser heterogenerumdannelser, som er med til at vi får vores egen tilværelse, der hvor vi møderden, til at hænge sammen med det store samfundsmæssige maskineri.”

På samme måde ser Søren Jensen kunstens funktion isamfundet, som det der gør os i stand til at forstå vores egen tilværelse ogforstå samfundet omkring os.

”Spørgsmålet ”hvorfor” er der jo ikke rigtig nogen til atstille i samfundet. Før havde man kirken til at stille det spørgsmål, men kirkerfår ikke længere så frygteligt mange til at lytte. Så i stedet er det kunstenog kulturens rolle at svare på det spørgsmål for os.”

Søren Jensen: Profan Cykeltrailer, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Profan Cykeltrailer, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Mere end skulpturer
Et emne, der optager Søren Jensen meget i hans forestående arbejde iStatens Kunstfond, er kunsten i det offentlige rum. For ham er det når kunstenmøder offentligheden, at de interessante diskussioner opstår. Kunsten i detoffentlige rum skal derfor være mere end blot skulpturer på torve og pladser.

”Der er ikke et medie, som er bedre end et andet, for noglebronzeskulpturer kan noget i en sammenhæng. Men man kan sige, at den samlede kunstoptikskal være så mangfoldig som mulig.”

Kunst på motorvejene
Tidligere har han selv kommet med et projektforslag tilStatens Kunstfond om muligheden for at skabe større diversitet i de kulturelleoplevelser vi får, når vi ligger kilometer efter kilometer bag os på de danskemotorveje.

 ”Hvis man ser påmotorvejen som et offentligt rum, så er det faktisk rent fysisk det største iDanmark. Og der er mig bekendt ikke et eneste stykke kunst i den sammenhæng.Det undrer mig.”

Et andet eksempel på kunst i det offentlige rum er ‘streetart’. I følge Søren Jensen er der noget sympatisk og gavmildt over street art,fordi kunstnerne bag ofte er drevet af, at det er sjovt og at de simpelthenikke kan eller vil lade være.

”Det er jo nogle aktiviteter, som er meget anderledes, mensom er med til at bidrage med noget kultur i det urbane miljø. Jeg synes, deter et offentligt rum, som man også skal inkludere i den opfattelse af, hvad enkunstfond kan støtte og være med til at bringe frem.”

Søren Jensen: Farvede bolde, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Farvede bolde, 2010 (Pressefoto: Jan Søndergård)
Søren Jensen: Karrusel, 2010 (Pressefoto:Jan Søndergård)
Søren Jensen: Karrusel, 2010 (Pressefoto:Jan Søndergård)

Den generøse humor
Netop det at kunsten kan være sjov, er noget der optager Søren Jensen. Både Fynske vejboder og Minigolf på Fyn har også et humoristisk element i sig. At kunstenkan få beskueren til at trække på smilebåndet, ser Jensen som en fordel og somen generøsitet overfor publikummet.

”Det er ikke sådan at jeg sætter mig ned og siger tilmig selv, nu vil jeg gerne lave et humoristisk kunstværk. Men den lethed derligger i humoren, synes jeg på mange måder letter et kunstværk. Samtidig med atdet også er inkluderende, så man på den måde kan byde folk indenfor.”

Den 1. januar 2011 tiltrådte Søren Jensen som formand for Statens Kunstfonds Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg, samt for Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum.

Søren Jensen er uddannet fra Kunstakademiet i 1986 og hans værker er bland andre at finde på Statens Museum for Kunst, Trapholt Kunstmuseum, Malmø Kunstmuseum, Det Nationale Fotomuseum og Arken.

Fra 1999 til 2005 var Søren Jensen rektor på Det Fynske Kunstakademi.

Hans soloudstilling ShowRoom kan ses på Galleri Mikael Andersen frem til 24. februar 2011.

I forbindelse med udstillingen har han udgivet bogen Minigolf på Fyn.

Billedserie

Udstilling

ShowRoom

22 jan 2011 24 feb 2011

Søren Jensen

Galerie Mikael Andersen
Se kort og tider

Del artiklen

'Kunstens antropolog'

Facebook