Kunsten at tale om kunsten

Billedserie

Debatmødet blev afholdt 24. september i Århus Kunstbygning.

Debatpanelet bestod af:
Ansa Lønstrup,
Torben Rasmussen,
og Trine Rytter Andersen

Moderator:
Trevor Davis

Kunsten at tale om kunsten

Torben Rasmussen argumenterer for, at der er forskel på kunst og underholdning. Foto: Gitte Le

Debatmøde sætter fokus på kunstens ståsted, udfordringer og muligheder i et århusiansk perspektiv.

Synspunkterne var mange, da de tidligere medlemmer af Kunstrådet mødte op til åben diskussion af kunstens kår i Århus. Ansa Lønstrup, Torben Rasmussen og Trine Rytter Andersen udgjorde panelet, mens proceskonsulent for Kulturby 2017, Trevor Davis, fungerede som moderator, og ivrige repræsentanter for det udøvende, forbrugende og formidlende kulturlag satte deres præg på samtalen.

Hvordan har kunsten det?
Et af debattens store spørgsmål var kunstens ståsted i forhold til oplevelsesøkonomien. Den forhenværende formand for rådet, Torben Rasmussen, lagde op til diskussion om den kommercielle logiks indflydelse på kunsten. Han mente, at det er vigtigt at gøre sig klart, at der er forskel på kunst og underholdning. Den omstridte Aros-udstilling Racing Cars blev brugt som eksempel på, at Århus for nylig var brandaktuel i forhold til diskussionen om kunstens formål og vilkår.

Debatpanelet : Fra venstre Trine Rytter Andersen, Ansa Lønstrup og Torben Rasmussen. Til højre moderator Trevor Davis. Foto: Gitte Le.
Debatpanelet : Fra venstre Trine Rytter Andersen, Ansa Lønstrup og Torben Rasmussen. Til højre moderator Trevor Davis. Foto: Gitte Le.

Potentiale i miljøet
Det århusianske kunstmiljø lider muligvis af et mindreværdskompleks i forhold til storebror København. Men, som flere af deltagerne påpegede, er Århus ikke bare en miniudgave af staden. Dialogrummet er stort i Århus, fordi folk går lige op og ned af hinanden. Det er lettere at skabe synergi og friktion, når man har et tættere miljø. Byen har stort potentiale, hvis den tør udnytte disse særegne kvaliteter.

Kulturby 2017
Politikerne satser på Århus som Kulturby 2017, og der var flere bud på, hvordan denne satsning kan udnyttes. Alle var enige om, at kunsten lever i det århusianske, og at der er mange talentfulde udøvere, men det blev påpeget, at der mangler flere udstillingssteder og værkstedsfaciliteter. Et par gode bud på initiativer var en større udnyttelse af byrummet og et større samarbejde mellem kultur og erhvervsliv i forhold til lokaler, materialer og midler.

Tilhørene følger debatten. Foto: Gitte Le.
Tilhørene følger debatten. Foto: Gitte Le.

Godsbanen
Et initiativ, der også var på dagsordenen, var Godsbaneprojektet – et projekt der skal omlægge den gamle godsbane i Århus til et kulturcenter med særlig vægt på scene- og billedkunst. Paneldeltagerne mente alle, at projektet har potentiale til at blive et åndehul for spontanitet og eksperimenter. Ansa Lønstrup fremhævede særligt potentialet for at skabe en platform for det utraditionelle samarbejde på tværs af genrerne og i mere tidsbegrænsede perioder. Hun nævnte dog faren for en overbureaukratisering af projektet, så Godsbanen ville blive til et sted med faste lukketider og lille fleksibilitet.

Debatmødet blev afholdt 24. september i Århus Kunstbygning og foregik på baggrund af udstillingen Manifest07.

Manifest07 var et kunstnerisk projekt, der fandt sted i Århus Kunstbygning i august 2007, og som havde til formål at udstille mangfoldigheden i det århusianske kunstliv.

Billedserie

Debatmødet blev afholdt 24. september i Århus Kunstbygning.

Debatpanelet bestod af:
Ansa Lønstrup,
Torben Rasmussen,
og Trine Rytter Andersen

Moderator:
Trevor Davis

Del artiklen

'Kunsten at tale om kunsten'

Facebook