Kunsten i Aalborg vinder Udstillingsprisen Vision 2018 med udstilling om det moderne arbejdsliv

Kunsten i Aalborg vinder Udstillingsprisen Vision 2018 med udstilling om det moderne arbejdsliv

Kunsten i Aalborg. Foto: Mathies Jespersen

Med ideen til udstillingen Work it Out! har museet Kunsten i Aalborg vundet Udstillingsprisen Vision 2018. Udstillingen undersøger, hvad der sker, når kunsten indtager arbejdslivet – og omvendt. Udstillingsprisen Vision uddeles af Bikubenfonden, og sammen med prisen modtager Kunsten 3 mio. kr. til at realisere udstillingen, der kan opleves på Kunsten såvel som rundt omkring i Aalborg i efteråret 2020.

Hvilket potentiale besidder kunsten og museet i en tid, hvor den enkelte bliver stillet over for konstante krav om selvoptimering, omstillingsparathed og robusthed? Dette centrale spørgsmål danner udgangspunkt for udstillingsprojektet ’Work it out!’, der sætter fokus på mennesket i det moderne arbejdsliv. Kunstmuseet Kunsten vil blandt andet invitere byens arbejdspladser ind på museet for at blive en aktiv del af udstillingen, ligesom de vil flytte museumsaktiviteter ud på arbejdspladserne i Aalborg. Desuden nedsættes et rådgiverpanel, der blandt andet består af professor og psykolog Svend Brinkmann og den danske kunstner Jeppe Hein.

Læs om visionerne bag udstillingen i vores interview med museumsinspektør Gitte Ørskou her

Juryens motivation lyder:
Kunsten vinder Udstillingsprisen Vision 2018 med udstillingen ’Work it out!’, fordi den tematiserer et højaktuelt emne – det moderne arbejdsliv – på en måde, der på opfindsom og visionær vis gentænker kunsten og kunstmuseets funktion i forhold til samfundet. Det moderne arbejdsliv er i voldsom forandring, og med kunsten som sin optik og museet som sin ramme stiller ’Work it out!’ skarpt på en række af de vigtigste tendenser i denne proces, fx øgede krav til den enkelte arbejdstager om selvoptimering og omstillingsparathed. Snarere end blot at dokumentere tendenserne, undersøger udstillingen med en mangfoldighed af formater, både indenfor på museet og udenfor, hvordan kunsten kan bidrage til fysiske og alternative rum for det moderne arbejdsliv og gøre det mere menneskeligt, fantasifuldt og progressivt. Med udgangspunkt i den lokale kontekst – arbejderbyen Aalborg, der er kendt for sine mange fabrikker og travle havn – udspænder ’Work it out!’ en perspektivrig vid horisont, som også inkluderer vinklinger af globale forhold. I forlængelse af de seneste års kunstinstitutionelle interesse for det moderne arbejdsliv er udstillingen et visionært bidrag, som med sine værker og formidlingstiltag investerer kunsten og kunstmuseet som en aktiv medspiller i det komplekse og højaktuelle emne, som det moderne arbejdsliv udgør.

Museet som alternativ arbejdsplads
’Work it out!’ finder primært sted på museet, hvor udvalgte danske og internationale samtidskunstnere vil blive inviteret til at forholde sig radikalt og eksperimenterende til arbejdslivets betydning for den enkelte. I særligt kunstnerindrettede kontorer, får virksomheder og publikum mulighed for selv at afprøve alternative arbejdspladser. Samtidig bliver de en levende del af udstillingen.

Udstillingsprisen Vision
Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært udstillingskoncept med nutidig relevans. En jury bestående af syv fagfolk fra relevante brancher vurderer alle indkomne idéoplæg. 3-5 idéer inviteres til en 2. runde, hvor deltagerne videreudvikler og kvalificerer deres idéer. Den endelige prisvinder modtager tre millioner kroner til realisering af udstillingen.

Læs mere på www.bikubenfonden.dk/udstillingsprisen-vision

Juryen består i 2018 af
- Stine Goya, kreativ direktør og founder, Stine Goya A/S
- Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, partner og arkitekt MAA, Henning Larsen Architects
- Malene Vest Hansen, lektor i kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
- Jacob Wamberg, professor dr.phil. i kunsthistorie, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
- Jacob Lillemose, kurator
- Mette Marcus, chef for kulturområdet, Bikubenfonden
- Søren Kaare-Andersen, adm. direktør, Bikubenfonden

Tidligere vindere af prisen
2015: Medicinsk Museion med udstillingsprojektet ’Mind the Gut’. Udstillingen åbnede i oktober 2017
2016: Kunstnergruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillingsbygning med udstillingen ’Sisters Academy – The Boarding School’. Udstillingen åbnede i september 2017.
2017: Esbjerg Kunstmuseum med udstillingsformatet ’Wunderkammer’. Udstillingen består af tre dele, hvoraf første del åbner i efteråret 2018.

Visionssaloner
I forlængelse af Udstillingsprisen Vision inviterer Bikubenfonden til en række saloner i løbet af året. Her bliver tendenser og udvikling inden for udstillingsområdet sat til debat.

Del artiklen

'Kunsten i Aalborg vinder Udstillingsprisen Vision 2018 med udstilling om det moderne arbejdsliv'

Facebook