Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen opretter Corona-hotline

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen opretter Corona-hotline

Hummertelefon, Salvador Dalí, 1936, Foto: Museum für Kommunikation Frankfurt

Fra i dag af kan man ringe til en medarbejder hos Slots- og Kulturstyrelsen og få besvaret spørgsmål angående de Corona-hjælpeordninger, der er etableret under Kulturministeriet samt få vejledning i, hvordan man gør brug af dem.

Om tiltaget udtaler kulturminister Joy Mogensen:

”De seneste dage er vi sammen med Folketingets partier blevet enige om en række tiltag, der skal hjælpe aktører på kultur- og medieområdet, som ikke i tilstrækkelig grad tidligere har været omfattet af de generelle hjælpeordninger.

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, foreninger og organisationer, der er omfattet af de nye ordninger, så opretter vi nu en særlig Corona-hotline, hvor man kan få svar på de mest presserende spørgsmål. Vi håber, at mange vil gøre brug af hotlinen, hvis de har spørgsmål”.

Telefonen er åben alle hverdage fra 9-16 på nummeret 33 74 50 00.

Kulturministeriets og Slots- og Kulturstyrelsens hjemmesider kan man finde særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Del artiklen

'Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen opretter Corona-hotline'

Facebook