Kulturministeren: De kunstneriske uddannelser skal ikke tvangsfusioneres

Kulturministeren: De kunstneriske uddannelser skal <i>ikke</i> tvangsfusioneres

Kulturminister Mette Bock. Foto: Bjarke Ørsted

Anbefalinger om centralisering af kunstuddannelser i rapport bestilt af kulturministeriet har mødt massiv kritik. Nu svarer kulturministeren i kronik i Politiken.

“Lad os lægge paraderne og opbygge i stedet for at nedbryde. Jeg kan berolige de frygtsomme: Der bliver ikke taget politisk initiativ til at tvangsfusionere de kunstneriske uddannelser.”

Sådan skriver kulturminister Mette Bock (LA) i kronik i Politiken i dag, torsdag 26. oktober. Løftet kommer efter en omfattende kritik af kulturministeriets rapport ‘De Kunstneriske Uddannelser – Forslag til en fremtidig organisering’, der er udarbejdet af Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium.

Rapporten peger på, at kunstuddannelserne står foran store udfordringer i forhold til at leve op til fremtidens krav – blandt andet vedrørende akkreditering, internationalisering og kvalitetssikringen samt i forhold til det allestedsværende sparekrav på de årlige 2%.

Rapporten anbefaler i forlængelse heraf en fusion, hvor de enkelte skoler administrativt og strategisk lægges under en fælles ledelse.

Sidenhen har kritikken af netop fusionstænkningen været til at tage føle på, hvad man også har kunnet forvisse sig om på kunsten.nu:

Læs blandt andet rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Sanne Kofods reaktion her

Læs rektor for Det Jyske Kunstakademi, Judith Schwarzbarts debatindlæg her

Læs opråb fra de studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademi her

Læs klumme af Mikkel Carl her

I kronikken i Politiken mener kulturministeren dog, at miljøet har manglet vilje til at gå dybere end den umiddelbare frygt.

“Lad mig erindre om, at ønsket om at omlægge flere af uddannelserne, så man i dag uddanner bachelorer og kandidater, kom fra institutionerne selv,” skriver ministeren. “Jeg var dengang skeptisk, fordi de kunstneriske uddannelser adskiller sig – og skal adskille sig – fra de traditionelle akademiske uddannelser.

Men ønsket blev imødekommet politisk – og nu står vi så her. Problemet er, at man ikke på den ene side kan uddanne bachelorer og kandidater og på den anden side forvente, at man ikke skal leve op til de internationale krav. Det er et enten-eller.”

Men ifølge denne kronik er planerne om at gennemtvinge en tvangsfusion altså ikke lige forude. Ministeren siger:

“Min holdning er, at en god organisationsstruktur er én, man ikke mærker. Den understøtter organisationens formål og lægger ikke sten i vejen. Den gode struktur vil man med glæde investere i, fordi den opleves som en støtte, ikke som en forhindring. Den gode struktur er forankret, villet og ønsket.”

Nu skal Bock så igang med at drøfte rapporten og kunstuddannelsernes fremtid med kulturordførerne og de kunstneriske uddannelsers ledelser.

“Når jeg nu har fjernet frygten for tvangsfusioner, håber jeg, at alle med interesse i de kunstneriske uddannelser vil bidrage til diskussionen om de helt konkrete opgaver, som kalder på løsninger. Dem kan vi nemlig ikke lukke øjnene for,” slutter kulturministeren sin kronik.

Del artiklen

'Kulturministeren: De kunstneriske uddannelser skal ikke tvangsfusioneres'

Facebook