Kritik af Kunststøtteudvalgets rapport

Kritik af Kunststøtteudvalgets rapport

Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund, kritiserer i dag den 14. september Kunststøtteudvalgets rapport. Foto: Jan Schmidt.

Billedkunstnere advarer imod at centralisere kunststøtten som ellers anbefalet af Kunststøtteudvalget.

I går den 13. september offentliggjorde Kunststøtteudvalget deres rapport med en række anbefalinger til det statslige kunststøttesystem.

Udvalgets hovedanbefaling er, at Statens Kunstfond og Statens Kunstråd lægges sammen og placeres i et nyt Kunstinstitut. Udvalget foreslår, at dette institut ledes af en bestyrelse og rummer faglige udvalg for kunstarterne.

Forslaget mødes af kritik fra Billedkunstnernes Forbund.

Kunsten er ingen koncern
”Kunsten er ingen koncern, derfor skal kunststøttesystemet heller ikke indrettes som en topstyret virksomhed,” siger maler og grafiker Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund som reaktion på rapporten.

Bjarne W. Sørensen uddyber: ”Det Kunstinstitut, som Kunststøtteudvalget foreslår, lægger op til at styre kunsten som en koncern, med en lille bestyrelse i toppen af en centraliseret og strømlinet organisation. Det er en rigtig dårlig idé, både for kunsten og for samfundet. For kunsten er ingen forretning. Hvis man vil have mest muligt ud af kunststøtten, skal støttesystemet afspejle kunsten i al sin mangfoldighed.

Kunststøtteudvalget blev nedsat af kulturminister Per Stig Møller i efteråret 2010 og består af Lars Liebst (formand), Elisabeth Delin Hansen, Anne-Marie Mai, Else Sommer, Tom Ahlberg, Peter Schepelern og Leif Lønsmann.

Udvalget blev nedsat med det formål at udrede det danske kunststøttesystem - den del af kunststøtten, der fordeles af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

Billedkunstnernes Forbund er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere med ca. 1.300 medlemmer. Forbundet blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund.

Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres virke som muligt.

Del artiklen

'Kritik af Kunststøtteudvalgets rapport'

Facebook