Kreativt forum i København

Kreativt forum i København

De tre politkere fik overrakt anbefalingerne ved et event i Remisen på Vesterbro. Pressefoto.

Kreative erhverv skal i bedre kontakt med hinanden, med kommunen og andre dele af erhvervslivet i København.

Tænketanken KREATIVT FORUM har præsenteret sine anbefalinger til, hvordan København kan udvikle sig til en mere kreativ metropol og gå foran i styrkelsen af Danmarks kreative potentiale.

Tænketanken blev nedsat af Københavns Kommune i marts 2008 og skal fortsætte arbejdet i femtiden. Nu er de første seks anbefalinger blevet overrakt til Overborgmester Ritt Bjerregaard, Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam.

De første seks anbefalinger har i pressematerialet følgende overskrifter og nøgleord:

– Oprettelse af kreativ portal samt kreativt erhvervssekretariat
"En kreativ portal og et kreativt erhvervssekretariat vil udgøre et væsentligt link de kreative erhverv imellem og mellem de kreative erhverv og kommunen. Et sådant tiltag vil desuden skabe overblik og styrke netværksdannelse, samarbejde og sparring vedrørende salgsplatforme."

– Risikovillig kapital
"En intelligent og sammenhængende finansieringsindsats styrker hele vækstkæden og fra eksperiment til vækstvirksomhed, og kun ved at tilskynde til eksperimenter, kombineret med forretningsforståelse, kan man sikre sig, at flere gode kreative ideer blomstrer og bliver til sund forretning. "

– Kommunen som kunde
"Kommunen skal – som landets største arbejdsplads – bidrage til at sætte gang i de kreative erhverv ved at efterspørge og aftage branchens produkter og integrere dem i byens og kommunens institutioner, workshops, arbejdsprocesser, events, formidling, design, indretning og faciliteter."

– Udvikling af forretningskompetencer hos kreative
"For at sikre større overlevelsesprocent i vækstkæden af kreative erhverv anbefaler Kreativt Forum en målrettet indsats inden for kompetenceudvikling af den enkelte aktør, der står for at skulle udvikle sit kreative erhverv."

– Internationalt samarbejde med fokus på kreative erhverv
"De kreative erhverv skal stimuleres til internationalt samarbejde. De kreative erhverv har ikke i tilstrækkelig grad fokus på værdien af internationale netværk, samarbejder og profilering."

– Udarbejdelse af kreativitetsregnskab
"Et kreativitetsregnskab vil kunne skabe intern afklaring i de enkelte kreative erhverv om relevante forhold, være motiverende for branchen ved at fremdrage eksempler på succesfulde virksomheder og initiativer samt skabe større kendskab til værdiskabelse i de enkelte kreative brancher"

Del artiklen

'Kreativt forum i København'

Facebook