Konkurrence om logo til Aarhus Festuge

Konkurrence om logo til Aarhus Festuge

Konkurrence

Logokonkurrence

Deadline for indsendelse af materiale er 25. november 2011 kl. 12. Vinderen offentliggøres medio december 2011.

Aarhus Festuge skal have nyt logo, derfor udskrives en konkurrence om det bedste logo med en præmie på 25.000 kroner.

Aarhus Festuge har gennemgået en forandring de sidste par år, hvor det traditionelle skisma mellem byfest og højkultur er kasseret til fordel for en moderne kulturfestival med værdier som “på forkant”, “ene-stående”, “begejstre”, “kvalitet”, “modbilleder”, ”Aarhus state of mind”, ”stort” og ”samarbejde”. Festugens nye logo skal afspejle disse nye værdier.

Det eksisterende logo fra 2005 er i dets oprindelige form bygget op om en idé, hvor Å’et i ”Århus” var det centrale element. I 2011 skiftede Aarhus Festuge over til at skrive sit navn med ”Aa” som følge af den nye, officielle måde at stave Aarhus på.

Konkurrencen er åben for alle. Deadline for indsendelse af materiale er 25. november 2011 kl. 12. Vinderen offentliggøres medio december 2011.

Aarhus Festuge er én af Nordeuropas største og mest ansete kunst- og kulturfestivaler med et program, der bl.a. tæller musik, film, ny teknologi, mad, børnekultur, byrumsarkitektur og design. Festugen vælger hvert år et nyt tema. Temaet for Aarhus Festuge 2012 er "stort"/”big”.

Logoet vurderes af et dommerpanel bestående af:
- Aarhus Festuges direktør, Jens Folmer Jepsen
- Museumsdirektør for KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg og bestyrelsesmedlem i Aarhus Festuges bestyrelse, Gitte Ørskou
- Journalist, medstifter og tidl. direktør i Skandinavisk Film Kompagni og medlem af Aarhus Festuges bestyrelse, Jørgen Koldbæk
- Senior Designer, INEO Designlab, Sebastian Gram

Læs mere om konkurrenceregler og krav her

Konkurrence

Logokonkurrence

Deadline for indsendelse af materiale er 25. november 2011 kl. 12. Vinderen offentliggøres medio december 2011.

Del artiklen

'Konkurrence om logo til Aarhus Festuge'

Facebook