Kønskvoter på kunstkøb i Københavns Kommune

Kønskvoter på kunstkøb i Københavns Kommune

Ditte Soria: Foam Arisen, 2019. Værket blev erhvervet af Københavns Kommune i 2019. Foto: Ditte Soria.

Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune har vedtaget at sætte handling bag ordene om ligestilling i kunstverdenen og indfører derfor kønskvoter på indkøb af kunst til kommunen.

Siden organisationen In Other Words og ArtNet News i 2019 offentliggjorde en undersøgelse, der viste, at kun 2% af de solgte værker på kunstauktioner over hele verden var skabt af kvinder, er debatten om den ulige kønsfordeling i kunstverdenen endnu en gang blusset op – også i Danmark.

Det tager Københavns Kommune nu konsekvensen af og indfører derfor kønskvoter på indkøb til kommunens kunstsamling således, at der fremover skal indkøbes lige meget kunst af kvindelige og mandlige kunstnere til samlingen.

”Danmark og vores hovedstad har igennem et helt århundrede haft fokus på ligestilling, og vi kan ikke leve med uligheden i kunstverdenen længere. At kvindelige kunstnere i årevis ikke er blevet udstillet og købt, giver et skævt billede af en ellers mangfoldig kunstscene. Derfor indfører vi kvoter nu for at sikre, at vi i kommunens samling fortsat har fokus på ligestillingen, både i antallet af værker vi køber og den økonomi, som kunstnerne modtager for deres værker”, udtaler medlem af Rådet for Visuel Kunst Niko Grünfeld.

Et drastisk, men nødvendigt tiltag

Mette Sandhoff Mansa, ligeledes medlem af Rådet for Visuel Kunst og museumsleder på Kastrupgaardsamlingen, siger videre:

”Optimalt var der ikke brug for kvoter, men vi har talt om dette i årevis, uden at vi har opnået reel ligestilling. Derfor tager vi nu dette radikale værktøj i brug, både for at sikre vores eget udsyn, både mod mandlige og kvindelige kunstnere, og for at inspirere vores kolleger i branchen til at følge efter”.

I kølvandet på beslutningen har det også været debatteret, hvorvidt kønskvotering er den rigtige vej frem i forhold til at løse den ulige kønsfordeling. Til Politiken udtaler Kunsthal Charlottenborgs direktør Michael Thouber eksempelvis, at det ikke er tilstrækkeligt at se på kønsfordelingen alene, men at en meningsfuld kvotering også bør se på hvor store beløb, der indkøbes for af hhv. mandlige og kvindelige kunstnere.

For der bliver ikke mere ligestilling, hvis det fortsat er mændene, der afsætter de dyreste værker. Men selvom kvotering er et drastisk tiltag, mener Thouber, at det er den eneste løsning, der vil give en reel effekt på den korte bane.

Kilde: Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune

Kunstsamlingen i Københavns Kommune indeholder omkring 4.500 værker. Alle værker indkøbes af Rådet for Visuel Kunst.

De seneste 6 år har Rådet for Visuel Kunst indkøbt 109 værker til 2,35 mio. kr. af mandlige og 81 værker til 2,0 mio. kr. af kvindelige kunstnere.

Rådet er nedsat for en 4-årig periode og består af følgende medlemmer:
• Gyda Heding (Borgerrepræsentationen, Enhedslisten)
• Hari Prasad Neupane (Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiet)
• Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen, Alternativet)
• Mette Sandhoff Mansa, Museumsleder Kastrupgaardsamlingen (Danske Museer, ODM)
• Hannibal Andersen, Billedkunstner (Billedkunstnernes Forbund, BKF, suppleant)
• Michael Thouber, Direktør Kunsthal Charlottenborg (Foreningen af Kunsthaller)
• Torben Ribe, Billedkunstner (Akademiraadet)
• Kristian Poulsen, Billedkunstner (UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere)

Rådet var enige om at indføre kønskvoter med enstemmighed.

Artnet News og In Other Words offentliggjorde sidste år en undersøgelse, der viste at 2% af den kunst, der sælges på kunstauktioner, er skabt af kvindelige kunstnere, mens 11% af den kunst, indkøbt til førende amerikanske museer er skabt af kvindelige kunstnere.

ODM – Organisationen Danske Museer - offentliggjorde i november en tentativ undersøgelse af ligestillingen på danske museer, der viste, at 22 % af de værker, danske kunstsamlinger erhvervede i 2004-19, var skabt af kvindelige kunstnere, ligesom 29 % af soloudstillinger var med kvindelige kunstnerne.

Billedkunstnernes Forbund, BKF, har p.t. 1114 kvindelige og 654 mandlige medlemmer.

Del artiklen

'Kønskvoter på kunstkøb i Københavns Kommune'

Facebook