Kapital kritik

Kapital kritik

Visual fra forestillingen Point Omega i en lukket bank. (visuals af Ferdinand Ahm Krag)

Billedserie

Udstilling

Kapital

21 sep 2013 15 dec 2013

Henrik Plenge Jakobsen

Museet for Samtidskunst
Se kort og tider

Point Omega7. nov - 7. dec 2013 Spillested: En lukket bankfilial

H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København V

(Lige overfor Glyptoteket)

Kunsten har siden avantgarden været i et konstant opgør med samfundets kapitale systemer, og finanskrisen har givet ny legitimitet til denne kritik. To aktuelle kunstprojekter vælger med god grund at bevæge sig ud over billedkunstens grænser, og det er absolut forfriskende.

“No money in the world can buy anything of value”, lyder den afsluttende erkendelse fra hovedpersonen i Karl Heinz Martins avantgarde-stumfilm Von Morgens bis Mitternachts fra 1921 med et total-design af kunstneren Robert Neppach. Investeringer, underhåndshandel, kapitalspekulanter tørner sammen i denne helt fantastiske über kunstfilm, hvor et kunstværk indtager rollen som handlingens centrale objekt, der handles og spekuleres i for til sidst at drive folk til mord og forræderi.

Denne særlige film så Deres anmelder under opvarmningen til den just overståede Wundergrund Festival i Cinemateket med ingen ringere end det danske band Spektr som lyd-leverandør. Vi var blæst bagover hele bundtet, da lyset blev tændt i salen.

Derudover indså jeg, at kapitalkritikken, som filmen italesatte, på absurd vis virkede utrolig aktuel. Alternativet til kapitalens vej blev hos Martin et semi-religiøst, politisk og aktivistisk engagement. Det ansvarlige og moralske fællesskab. Et enten eller: moral eller kapital. Og ‘value’ (værdi) skal derfor heller ikke forstås som markedsværdi!

Kapital reproduktion
Nutid. Henrik Plenge Jakobsens retrospektive udstilling ved Museet for Samtidskunst har ganske enkelt titlen Kapital og viser dels værker fra den systemkritiske kunstners oeuvre siden 90’erne og objekter fra Jakobsens performative undersøgelser gennem de sidste år. Vi møder vrangsider af både kunstneriske og almene kapitale logikker, og sidst en række nyere værker installeret i det offentlige rum i Roskilde.

I museets foyer præsenteres vi for det Joakim von And-agtige værk, Min første femogtyveøre, og bevæger os siden ind i en udstilling hvor produktion, krop og kontrol smelter sammen i installationer, der enten ironisk hylder kapitalens symboler fx. IBM (International Business Machine) eller undersøger de strukturer, der driver kapitalen fremad, ja selv den menneskelige reproduktion, imens sæden pumpes rundt i slanger spredt på gulvet.

Som en understregning af kapitalens forrådnende påvirkning af moralen slutter vi turen på museet af i selskab med Faust, der som myten lyder, solgte sin sjæl for egenvindingens skyld. Her får vi myten som lydlandskab og levn fra en performance af Henrik Plenge Jakobsen fra 2009, hvor kunstneren indgik i en performance med bandet Organisation Faust. Vi kan ikke gense denne performance, men høre lydsiden og gå på opdagelse i den sort-hvide scenografi.

Kapitalens institutioner
Imens udstillingen tog os rundt i kapitalens mere abstrakte grundsymboler og -strukturer, så er de offentlige værker på udstillingen snarere markeringer af kapitalens institutioner, der har været centrale markører i den samfundsmæssig administration, ensretning og sociale kontrol i reproduktionen og merproduktionens navn: banken, den sekulariserede kirke, undervisningsinstitutioner, retssystemet o.s.v.

Henrik Plenge Jakobsen: Die Glocke, 2013. (Pressefoto)
Henrik Plenge Jakobsen: Die Glocke, 2013. (Pressefoto)
Henrik Plenge Jakobsen: Nasdaq forever, 2000, installeret i Danske Bank på Stændertorvet i Roskilde.
Henrik Plenge Jakobsen: Nasdaq forever, 2000, installeret i Danske Bank på Stændertorvet i Roskilde.

Værker der næsten usynligt hacker sig ind i bybilledet: En mægtig klokke (Die Glocke, 2007), nær domkirken, erklærer troens endeligt med inskriptionen: Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn Getötet. Wie trösten wir uns, Die Mörder aller Mörder? Denne menneskelige tilstand og søgen efter trøst i amoralens tidsalder peger via den afmonterede klokke på kapitalen som menneskets tilbageværende ‘tro’.

Henrik Plenge Jakobsen: Dollar Drop, 2004-2013. (Pressefoto)
Henrik Plenge Jakobsen: Dollar Drop, 2004-2013. (Pressefoto)
Jeg vil have dollars!
Man kan komme på hjul og stejle (Catherine Wheels, 2013) på Stændertorvet. En indrammet plakat i byens Danske Bank, vor nye skriftestol, citerer fra sin trosbekendelse: “NASDAQ FOREVER” i matchende bankfarver. Uden for arresthuset står en lygtepæl (Victorian Control, 2013), der perfekt lader sig sammensmelte med omgivelserne, imens man gradvist opfatter, at der står “POLITI” på lampen.

Det er ikke aktivisme, eller egentlig udtalt kritik, der præger Jakobsens værker snarere et forsøg på at synliggøre det optimerede kapitale system og dets logikker, som vores samfund er funderet på, og den angst og kontrol, som dette system har forårsaget.

Det bliver nok endnu mere livligt og synligt, når kunstneren skal udføre sit afsluttende værk til udstillingen, Dollar Drop (også udført i 2004), hvor kunstneren vil smide dollarsedler i grams midt i julehandlen den 14. dec. God jul!

Tilbage til traumet
Seneste skarpskud mod kapitalens almægtighed er teaterforestillingen Point Omega (efter idé af dramatikeren Kristian Husted og billedkunstneren Ferdinand Ahm Krag), som effektfuldt iscenesættes i en lukket bank på H.C. Andersens Boulevard i det centrale København.

Baggrunden for Point Omega er virkelige historier fra krisens hovedstæder, (Foto: Neil Hall)
Baggrunden for Point Omega er virkelige historier fra krisens hovedstæder, (Foto: Neil Hall)

Vi vender tilbage til åstedet for at erkende dybder i finanskrisen og møde skæbner på begge sider af det finansskabte kaos: folket på gaden (i stykket smukt personificeret – nærmest klassisk tragisk – af et kor, der første gang afbryder forestillingen ved at trænge ind i banken med højlydte krav om retfærd), den retsforfulgte bankdirektør, afmægtige jobsøgende, uretfærdigt dømte under optøjer i Londnon, de bekymrede forældre o.s.v.

Det er retfærd, fremtids-bekymring og manglende erkendelser fra alle involverede parter, der knytter stykkets karakterer sammen i et spørgsmål om, hvordan vi ud fra vore erkendelser fra den nære fortid kan bevæge os videre sammen?

Krisens scene
I den afpillede og forladte bankfilial får realiteterne ny fysik, og Ferdinand Ahm Krags visuelle indslag kobler effektivt kapitalen, arkitekturen, kommunikationen og den gryende dommedag. Strukturer fletter sig ind i landskaber og motiver, hvor fremdrift og evolutionstanker (Point Omega er det ultimative evolutionspunkt) går langsomt i opløsning.

Den perfekte ramme for Point Omega. (Foto: Matthias Hvass Borello)
Den perfekte ramme for Point Omega. (Foto: Matthias Hvass Borello)
Visual fra Point Omega, (Ferdinand Ahm Krag)
Visual fra Point Omega, (Ferdinand Ahm Krag)

Imens indkaldes vi som publikum som vidner til bankdirektørens retssag, de kapitale magthaveres fordækte leg med offentligheden og det ensidige forbrugsmantra, der åbenlyst er ved at kører vor klode i sænk.

“Krise er forretning, en god forretning. Frygt og panik flytter penge,” lyder kapitalens håbefulde mantra og koret advarer igen og igen:

“Maaaar-ke-det er ner-vØØøøøØØøøøØØøøøøst….”

Helt igennem rammende udført!

Point Omega, (Foto: Søren Solkjær Starbird)
Point Omega, (Foto: Søren Solkjær Starbird)
Følelser og systemer
Point Omega leger på stærk vis med følelser og systemer. Dette bliver markant udtalt når de finansielle forbrydere angrer for vore fødder og forsøger at genoprette tilliden til offentligheden. På hvilke bekostninger skal en sådan tillid genskabes, kunne man så spørge sig selv?

Her er stykkets tvetydighed, hvor også nye idéer afføder nye muligheder for vor livsførelse (fx nye økosystemer, cradle to cradle-principper og genmodifikation), med til at placere publikum i en position, hvor vi skal tage valg – ikke blindt følge strukturen, kaste os blindt efter dollarsedlen.

“Ingen ved, hvad der kommer til at ske,” lyder den afsluttende replik i Point Omega, og ude på H.C. Andersens Boulevard løber den ‘uretfærdigt straffede’ bankdirektør rundt med en megafon for at få bilisterne til at vågne op og kræve straf over de ‘rigtige forbrydere’.

Således indtager vi – også i kunsten – offentlighedens rolle, hvor det er os, vore værdier og vores valg, fremtiden afhænger af. Og se, det er en forfriskende tilgang til en kapital kritik anno 2013, hvor kunsten handler i de direkte relaterede rum og strukturer og ikke længere er centrum for kapitale spekulationer men en udfordring af samfundets ureflekterede adfærd.

I forbindelse med Kapital kan man komme på omvisning med Henrik Plenge Jakobsen den 8. dec. og overvære/tage del i Dollar Drop den 14. dec.

Point Omega spiller til og med den 7. dec.
Billetter fås via Café Teatret

Billedserie

Udstilling

Kapital

21 sep 2013 15 dec 2013

Henrik Plenge Jakobsen

Museet for Samtidskunst
Se kort og tider

Point Omega7. nov - 7. dec 2013 Spillested: En lukket bankfilial

H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København V

(Lige overfor Glyptoteket)

Del artiklen

'Kapital kritik'

Facebook