Kærlighed med bivirkninger

Kærlighed med bivirkninger

Fra udstillingen LOVE - om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk

Billedserie

Udstilling

LOVE - om kærlighed til sproget

4 sep 2010 7 nov 2010

Morten Søndergaard, We Are Popular

Nikolaj Kunsthal
Se kort og tider

Søndag d. 7. november kl. 13- 17:

Poetisk Stormøde

Digtere samles til stormøde i Kunsthallen Nikolaj: Forfatterkollektivet Koordinat uropfører deres 4. digtsymfoni og lader litteratur og musik smelte sammen i en overraskende ord-cocktail.

Fire af Danmarks ypperste digtere, Harald Voetmann, Viggo Madsen, Niels Lyngsø og Rasmus Graff, går tæt på Kunsthallen Nikolajs aktuelle udstilling LOVE af digteren Morten Søndergaard ud fra deres egne forfatterskaber.

LOVE i Kunsthallen Nikolaj foregiver at være et skolebørnsvenligt pædagogisk legende og veldesignet formidlingsprojekt, mens der i virkeligheden er tale om en sjælden udstilling, der vedkommer alle, altid.

Piller tager vi, når det vurderes hensigtsmæssigt at påvirke den naturlige krop kemisk. Piller bruges ved sygdom, for at balancere tingenes tilstand, såvel som ved ambitioner om at optimere præstationer. Piller kan få os til at slumre ind, påvirke blodet eller give et pift af vitaminer.

Det samme kan kunsten og ordene.

Let tyngde
Derfor er det umådelig interessant at digterforfatter (m.m.) Morten Søndergaard i samarbejde med We Are Popular i Kunsthallen Nikolaj har lavet en udstilling der, som de selv skriver, handler om “sprogets maskinrum” og “udfolder sprogets ordklasser som farvestærke installationer og oplevelser i rum, der både holder orden på ordene og roder med reglerne”.

Fra udstillingen LOVE - om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk
Fra udstillingen LOVE – om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk
Fra udstillingen LOVE - om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk
Fra udstillingen LOVE – om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk

Det er en tungt tænkt men stadig let legende opsætning, hvor de 10 sproggrupper får rum og inviterer til aktivitet.

Smag på sproget
Hver sproggruppe har fået egen farve og set i oversigt – som på den gratis plakat de besøgende gladeligt tager med hjem – så ligner det en isbods farvesortiment: blåbær, skovbær, pistacie, melon.

I udstillingens 10 installationer kan man lade associationer springe frit i substantivernes raritetskabinet, gå gennem verbernes port, sætte sætninger sammen, læse andres udsagn og i det hele taget tage og føle på sproget, om det så er når ordene er ren lyd, mejslet i sten eller flimrer afsted som filmprojektioner.

Fra udstillingen LOVE - om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk
Fra udstillingen LOVE – om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk

Når kunst kommunikerer
En kunstanmelder kunne være tilbøjelig til at kalde udstillingen for lækker, for pædagogisk og for designet. Jeg har intet i mod den slags og kalder snarere udstillingen appetitlig og imødekommende, fordi den er lavet af mennesker med noget på hjerte. Samtidig bør udstillingen ikke underkendes fordi den er en publikumssucces.

Udstillingen LOVE er i udgangspunktet skabt som kunsthallens årlige børneudstilling. Men LOVE appellerer til alle aldersgrupper, hvilket man ellers ikke tør forvente af en koncept-kunst-agtig udstilling. Når det lykkes, skyldes det skabernes professionelle tilgang til kunst og kommunikation.

Så skyller vi…
Det, som kommunikeres, er en direkte opfording til at sluge sproget, som var det peppende piller eller en stærk cocktail, med risiko for bivirkninger. Man kan endda købe pillepakker med sprog.

Fra udstillingen LOVE - om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk
Fra udstillingen LOVE – om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk

På pillepakkernes indlægssedler forklares eksempelvis at substantiver bør opbevares “i ordbog, på et stykke papir, en indkøbsliste, en ønskeliste og tilgængeligt for børn”.

Blandt kendte bivirkninger nævnes stærke associationer og erindringer. “Tal med en digter eller et bibliotek, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre”.

Om adjektiver hedder det at de ikke påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Tværtimod, Som når man siger “Der kommer en rød sportsvogn i vild fart i din retning” eller “Et meget højt grantræ er ved at vælte her, hvor vi står.”

Det hedder videre om adjektiver at “De er i familie med tæger, lopper og andre snyltere. Eller kamæleoner, præster og politikere. Adjektiver® vil lægge til. De siger: Se, der er meget mere, end du tror!”

Et spørgsmål om livet
Husk også:

“De må endelig ikke bruge Adverbier®, hvis De ikke tåler modsætninger eller har let til tårer.”

“Du kan bruge lige så mange Artikler®, som du vil, uanset hvor du er, eller hvem du er.”

“Interjektioner® er dine første ord og sandsynligvis også dine sidste.”

“Du kan bruge verber, hvis Du har lyst til at forandre noget, påvirke en tilstand eller ændre verden.”

“Brug så mange Præpositioner®, du orker. Men vær klar til at tage konsekvenserne.”

“Pronominer® er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid, afhængig af hvem du er eller er ved at blive.”

“Aflever overskydende Numeralier® til en matematikbog.”

“Af hensyn til miljøet må du ikke smide Numeralier® i afløbet, toilettet eller skraldespanden.”

“Konjunktioner® angår liv og død. Konjunktioner® er meget filosofiske, de fortæller dig, hvilken plads du skal indtage i forhold til noget andet. De har med forhold, forbindelser, indordning og inddeling at gøre. De kan være både dine venner og dine fjender. De angår eksistensen.” …

Fra udstillingen LOVE - om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk
Fra udstillingen LOVE – om kærlighed til sproget. Foto: antiloop.dk

Således informeret står det klart at sproget er stærke sager, der kan påvirke den naturlige krop kemisk, ændre omverdensrelationer samt med- og modarbejde sprogbrugeren. Alligevel vover jeg at love kærlighed til sproget til døden os skiller.

Søndag d. 7. november kl. 13- 17:

Poetisk Stormøde

Digtere samles til stormøde i Kunsthallen Nikolaj: Forfatterkollektivet Koordinat uropfører deres 4. digtsymfoni og lader litteratur og musik smelte sammen i en overraskende ord-cocktail.

Fire af Danmarks ypperste digtere, Harald Voetmann, Viggo Madsen, Niels Lyngsø og Rasmus Graff, går tæt på Kunsthallen Nikolajs aktuelle udstilling LOVE af digteren Morten Søndergaard ud fra deres egne forfatterskaber.

Billedserie

Udstilling

LOVE - om kærlighed til sproget

4 sep 2010 7 nov 2010

Morten Søndergaard, We Are Popular

Nikolaj Kunsthal
Se kort og tider

Søndag d. 7. november kl. 13- 17:

Poetisk Stormøde

Digtere samles til stormøde i Kunsthallen Nikolaj: Forfatterkollektivet Koordinat uropfører deres 4. digtsymfoni og lader litteratur og musik smelte sammen i en overraskende ord-cocktail.

Fire af Danmarks ypperste digtere, Harald Voetmann, Viggo Madsen, Niels Lyngsø og Rasmus Graff, går tæt på Kunsthallen Nikolajs aktuelle udstilling LOVE af digteren Morten Søndergaard ud fra deres egne forfatterskaber.

Del artiklen

'Kærlighed med bivirkninger'

Facebook