Jes Stein og Jacob Fabricius deler Statens Kunstråds Formidlingspris

Jes Stein og Jacob Fabricius deler Statens Kunstråds Formidlingspris

Jes Stein og Jacob Fabricius ved uddelingen af Formidlingsprisen 2009. Foto: Thomas Davidsen (beskåret)

Jes Stein, vært på Deadline 2. sektion, og Jacob Fabricius, museumsdirektør på Malmø Kunsthal, modtager i dag Statens Kunstråds Formidlingspris. De to prismodtagere deler de 100.000 kr., som følger med prisen.

For andet år i træk uddeler Statens Kunstråd sin formidlingspris på 100.000 kr. til personer, der i særlig grad har bidraget til den kritiske kulturjournalistik, eller som har præsteret en selvstændig nyskabende kunstformidling, der forholder sig innovativt og originalt til sit medie og sin meddelelsesform.

Jacob Fabricius. Foto: Thomas Davidsen (beskåret)
Jacob Fabricius. Foto: Thomas Davidsen (beskåret)
Jes Stein Pedersen. Foto: Thomas Davidsen (beskåret)
Jes Stein Pedersen. Foto: Thomas Davidsen (beskåret)

Den kristiske røst og utraditionelle formidling
Juryformand Karen Maria Bille begrunder udnævnelsen af Jes Stein:

"Jes Stein Pedersen tildeles prisen for sin evne til at fastholde kunstens og den kritiske journalistiks røst i samfundsdebatten og for at bidrage til at hæve niveauet for det offentlige ræsonnement. Jes Stein diskuterer ikke, om kunsten spiller en rolle i samfundet eller ej, han taler ganske enkelt ud fra kunstens samfundspolitiske epicenter."

Juryformand Karen Maria Bille begrunder valget af Jacob Fabricius:

"Jacob Fabricius formår at overskride nogle grænser for, hvad vi normalt forstår ved formidling, og han bringer kunsten ud i det offentlige rum på utraditionelle måder, der forbinder det stedsspecifikke med nye formidlingsinitiativer.

Jacob Fabricius har en ukuelig vilje til at finde nye sammenhænge, hvor kunsten kan ånde, og ofte formår han at skabe udstillinger, som peger ud over, ja, som endda slet ikke manifesterer sig i de traditionelle, institutionelle rammer, og dog når ud til et bredere publikum."

Statens Kunstråds Formidlingspris er på 100.000 kr. og uddeles en gang om året i 2008, 2009 og 2010. Med prisen ønsker Statens Kunstråd at støtte og promovere dagsordensættende og nyskabende måder at bedrive kulturformidling på.

Til at udpege årets prismodtager har Statens Kunstråd i år nedsat en uafhængig jury bestående af formand Karen-Maria Bille, teaterdramaturg, Tine Fischer, festivaldirektør for cph:dox, og medlem af Charlottenborgs bestyrelse, Frederik Stjernfelt, professor Aarhus Universitet og debattør, og Ralf Christensen, musikanmelder på bl.a. Dagbladet Information og P2.

Juryen er uvildig og udpeges af Statens Kunstråd. Det tilstræbes, at juryen sammensættes, så den dækker flest mulige medietyper (skreven/elektronisk/æterbåren). Der tilstræbes en ligelig fordeling af kunst-, medie- og journalistisk kompetente mennesker.

Juryens medlemmer stiller selv kandidater i forslag og beslutter i enighed, hvem der skal have årets Formidlingspris.

Del artiklen

'Jes Stein og Jacob Fabricius deler Statens Kunstråds Formidlingspris'

Facebook