Images indtager Holbæk, Roskilde og København

Images indtager Holbæk, Roskilde og København

Athi-Patra Ruga: The Future White Woman of Azania. Pressefoto: IMAGES16

En gigantisk konkylie af bambus på Holbæk strand bliver byens nye mødested. En farverig gruppe af trikot- og ballonklædte mennesker i procession fra Museet for Samtidskunst i Roskilde til Roskilde Festivalplads. Og en tildækning af Kunsthal Charlottenborg i kasserede kaffesække fra Ghana. Det er blot nogle af de oplevelser, Images 16-projektet An Age of Our Own Making byder på.

Images, som er realiseret med støtte fra Statens Kunstfond og CKU (Center for Kultur og Udvikling), har siden 1991 inviteret de nyeste toner og kulturelle tendenser fra nogle af verdens mest økonomisk udfordrede lande til Danmark. I år har Images fokus på visuel kunst og løber af stablen på 21 danske kunstinstitutioner med op mod 100 kunstnere fra Afrika, Asien og Mellemøsten.

I Holbæk, Roskilde og København involveres 26 kunstnere fra Asien, Afrika og Mellemøsten – anerkendte såvel som upcoming. De undersøger alle de menneskeskabte problemer, vi står overfor i dag; problemer, der er tæt forbundet med den globale cirkulation af både mennesker og materialer. Mange af værkerne bevæger sig ud i byrummet og inviterer til interaktion, undren og dialog – om blandt andet vores forhold til økologi, migration og sameksistens.

Eko Prawoto Wormhole, Singapore, 2013. Pressefoto
Eko Prawoto: Wormhole, Singapore, 2013. Pressefoto

An Age of Our Own Making, der former sig som en skulpturrute gennem Holbæk, et performanceprogram i Roskilde samt en gruppeudstilling på Kunsthal Charlottenborg i København skal forsøge at give et indblik i, hvordan vores handlinger – på godt og ondt – har formet den verden, vi lever i. Målet med udstillingerne er at skabe en ramme for refleksion over vores samtid og menneskets plads i verden – og derfor kaldes hver udstillingsdel en “refleksion”. Mens Refleksion I handler om, at økologi i en global ramme ikke nødvendigvis er det samme som økologi i Danmark, handler Refleksion II om at se migration fra begge sider af grænsen – inde- og udefra. Refleksion III handler om mennesket som engageret borger; som en aktiv medskaber af byens rum.

Om An Age of Our Own Making udtaler Images:
“Gennem skulpturer, performances, installationer, arkitektur, film og maleri sætter kunstnerne fokus på de mekanismer, der gør sig gældende ikke bare i vores relation til hinanden, men også til de ressourcer, vi forbruger, og til naturen omkring os. Udstillingen understreger, hvor vigtigt det er, at vi deltager i samfundet og er med til at skabe de værdier, der præger det. Ved at give bud på mere integrerede, helhedsorienterede verdensbilleder, hvor alt liv respekteres, inspirerer værkerne til nye måder at være med- og verdensborger på”.

Kilde: IMAGES 16 – Holbæk Kommune

 

Se programmet for de tre venues nedenfor:

Holbæk:
An Age of Our Own Making - The Life of Materials. On Another Nature and Ecology.

14. maj – 15. august 2016
Fernisering: 14. maj kl. 15 i Holbæk – guidet tur med events 10 stedsspecifikke værker i Holbæk by.

Udstillingen undersøger den globale cirkulation af materialer og den medfølgende påvirkning af økologiske systemer og samfund. Kunstnernes alternative brug – og genbrug – af materialer som bambus, træ, skrotmetal og kobber gør opmærksom på, at materialer er ’kroppe’ med eget liv, egne historier og tilbøjeligheder.

Kunstnere: Ehsan Ul Haq, Eko Prawoto, Georges Adéagbo, Hamed Ouattara, Ibrahim Mahama, Jean Katambayi Mukendi, Jems Robert Koko Bi, Julie Djikey, Misheck Masamvu, Sammy Baloji.

Refleksionsrumsdisplay: Lorenzo Sandoval

 

Roskilde:
Museet for Samtidskunst i Roskilde | ACTS og Roskilde Festival: An Age of Our Own Making - The Route that Tempts the Traveler to Test Gravity. Notes on Immunisation.

25. juni – 2. juli 2016

10 performative værker: Performanceprogrammet sætter fokus på selvbeskyttelse og grænsesætning – både på et nationalt og personligt plan – men også på det at overskride grænser. Kunstnerne rejser bl.a. spørgsmål om, hvorfor råvarer frit kan krydse grænser, når mennesker, som vi ser det med verdens flygtningestrømme, ikke kan.

Kunstnere: Aman Mojadidi, Amy Lee Sanford, Athi-Patra Ruga, Ato Malinda, Bernard Akoi-
Jackson, Moe Satt, MwangiHutter, Natalie Mba Bikoro, Urnamo.

 

København:
Kunsthal Charlottenborg: An Age of Our Own Making - On Agency and Enacting Citizenship.

15. september – 20. november 2016

Gruppeudstilling med fire kunstnere: Udstillingen handler om vores vilje til, som aktive medborgere, at forme, indtage og bruge de rum, vi færdes i. Kunstnerne undersøger det medborgerskabsbegreb, der sættes i spil ved (gen)skabelsen af både urbane rum, sociale rum og erindringsrum i områder, der ligger i ruiner efter krig eller på anden måde har været ramt af katastrofer.

Kunstnere: Ibrahim Mahama, Tita Salina & Irwan Ahmett, Kamal Aljafari, Moshekwa Langa.

Refleksionsrumsdisplay: Lorenzo Sandoval

Del artiklen

'Images indtager Holbæk, Roskilde og København'

Facebook