I offensiv mod de hvide skjorter

Billedserie

Udstilling

Monument

25 apr 2008 20 maj 2008

Peter Martensen

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

I offensiv mod de hvide skjorter

Peter Martensen: Interiør med The Collector.Pressefoto.

Et spirende angreb mod de hvide skjorter lurer i Peter Martensens udstilling Monument på Galerie MøllerWitt.

Sig Peter Martensen og dan et billede for den indre nethinde. Hvis man ellers er bekendt med kunstneren, vil der være en vis sandsynlighed for, at der fremkommer et billede af mænd placeret i et sindrigt system. Alle iklædt hvide skjorter.

Arketyper fra en svunden tid
De skjorteklædte personer udgør hver især et billede på en tid, som kan føres en generation tilbage i forhold til kunstneren, der er født i 1953. Dermed er Peter Martensen født samme år som Deres udsendte, og i samme moment må man formode, at vore fædre tilhører en generation, for hvem den hvide skjorte stod for orden og ligeværdighed.
Som det skete for generationen før os, er der nu i Peter Martensens maleri et opgør på vej mod arketypen med den hvide skjorte og dét, den repræsenterer.

The Storm. Pressefoto.
The Storm. Pressefoto.
Wet Place (waiting for the Heroes). Pressefoto.
Wet Place (waiting for the Heroes). Pressefoto.


Sangkor og sygeplejerskeuniformer

I et stort maleri forestillende et sangkor af kvinder, er de hvidskjortede herrer således blevet reduceret til underdimensionerede figurer. Damerne i sangkoret er i bogstaveligste forstand i færd med at synge dem helt ud i periferien.

På et andet, meget stort maleri, er skjorterne blevet forvandlet til noget, man kunne forbinde med sygeplejerskeuniformer. Figurerne – og der er mange af dem – befinder sig i et perspektivisk rum. De er ganske tæt på hinanden og alligevel tilvejebringer de i kraft af måden, hvorpå de er placeret, en indbyrdes afstand.

Maleriet er udført i en gråtone, som kun er brudt i beskeden grad af en okker nuance. Distancen bevares derved til beskueren og billedets liniære egenskaber danner – i samspil med figurernes størrelsesforhold – perspektivet.

The Lesson. Pressefoto.
The Lesson. Pressefoto.
Scenerier i modelformat
Netop det proportionelt afvigende er en væsentlig del af Peter Martensens motiviske udgangspunkt her i 2008. Dette ser man helt oplagt i et maleri, hvor tre personer iagttager et sceneri, der udspiller sig på bordet foran dem. Dette optrin er en operationsscene i modelformat. De hvidkitlede karakterer er dog ikke i gang med at fjerne en blindtarm eller foretage et andet harmløst indgreb. Udgangspunktet er de videnskabelige forsøg, der blev foretaget i den nazistiske fangelejr Auswitch under 2. Verdenskrig.

Handlingsforløb
Tilsvarende scenarier, som er opbygget af lignende miniaturer, findes på udstillingen i større og mindre udstrækning. Mange af disse modsætningsfyldte komposistioner er ifølge kunstneren selv opstået i forløb, der på mange måde har været tilfældige. Motiverne opstår spontant som effekt af et fotografi, der er blevet fundet og følgende brugt i et metaforisk handlingsforløb.

Potræt af Peter Martensen. Pressefoto.
Potræt af Peter Martensen. Pressefoto.

Peter Martensen er en fortællende kunstner. Hans værker optræder ofte som illustrative drejebøger til en teatralsk uvirkelighed, der dog spejler sig i dén tilværelse, vi alle gennemlever. Hos Martensen er mennesket i centrum hver gang. Med eller uden hvid skjorte.

Peter Martensen er som nævnt født i 1953 og uddannet på Det Fynske Kunstakademi i Odense og Det kgl. Kunstakademi i København. Han har primært arbejdet med maleri og grafik og har bl.a. været aktiv i en årrække på Fyns Grafiske Værksted i Odense.

Billedserie

Udstilling

Monument

25 apr 2008 20 maj 2008

Peter Martensen

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Del artiklen

'I offensiv mod de hvide skjorter'

Facebook