Hvor er højrefløjskunsten?

Hvor er højrefløjskunsten?

Det vrimler med venstreorienteret politisk kunst, men findes der overhovedet højreorienteret politisk kunst? Eller ligger det snarere til et højreorienteret kunstsyn at kunsten netop ikke skal være politisk? Denne klumme udkaster en række mulige forklaringer på, hvorfor vi ikke ser kunst der udtrykker konservative eller liberalistiske dagsordener.

Hvorfor er der ingen højreorienteret kunst? Dette spørgsmål dukker op med jævne mellemrum, og man peger ofte på enkeltstående eksempler fra litteraturen, men stort set aldrig fra billedkunsten. Jeg kender ikke svarene på hvor den er henne, men jeg vil forsøge at adressere det prekære emne i kølvandet på den senere tids diskussioner, bl.a. i disse indlæg i Politiken, på JP og på Merete Jankowski, lederen af Overgadens Facebook-væg.

Grunden til at det er bemærkelsesværdigt er, at en del af befolkningen og mange debattører er højreorienterede. Desuden lever de fleste kunstnere helt eller delvist af kunstmarkedet, som ikke er mindre brutalt end andre markeder, men som på nogle punkter er mere rendyrket. Kunstmarkedet handler kun om udbud og efterspørgsel, og efterspørgslen dannes i høj grad af kunstnerens evne til at brande sig. Har man først fået et navn, mangedobles prisen på ens værker. Nytteværdi spiller ingen rolle og materialeværdien spiller kun en underordnet rolle. Kunsten er således den rene vare, som allerede Adorno påpegede. I hvert fald den salgbare del af den (som jeg også har debateret i en tidligere Vidvinkel-klumme).

Det er klart, at mange kunstnere reagerer trodsigt og kritisk over for denne varegørelse, ligesom de fleste kunstnere er globalt sindede og derfor ikke bryder sig om den anden slags højreorienterethed, nationalkonservatismen. Men at der slet ikke skulle være én eneste liberalistisk eller stærkt konservativ samtidskunstner i Danmark, det er næsten ikke til at tro, sådan rent statistisk. Og jeg taler ikke om radikale eller moderat konservative – jeg taler om nogen, der ville kunne finde på at stemme på Liberal Alliance eller på Dansk Folkeparti. Hvor er de henne?

Eksempler på højreorienterede samtidskunstnere
Hvis man virkelig graver, kan man godt finde nogen der med lidt god vilje kan kaldes højreorienterede. Johnny Madsen er erklæret liberalist, men han er vel mere rockmusiker end han er billedkunstner. Pia Kjærsgaard er DF’er, men hun er næppe at regne som professionel kunstner, selv om hun har solgt et værk til velgørenhed.

Hvis man vil, kan man se liberalistiske træk hos Hornsleth, men hans værker kan med lige så stor ret betragtes som en kritisk udstilling af varegørelsen. Uwe Max Jensen allierer sig ofte med den nationalkonservative højrefløj i sin islamkritik og i Trykkefrihedsselskabet, men er han ikke for anarkistisk til at kunne kaldes nationalkonservativ? Det samme kunne man måske sige om Firoozeh Bazrafkan, der kan fremstå som noget så bemærkelsesværdigt som en nationalkonservativ med anden etnisk baggrund. Kunstneren Elmer har lavet en gabestok over den politisk korrekte venstrefløj og de radikale.

Ud over at disse positioner er tvetydige, er sådanne kasser i det hele taget indskrænkende i forhold til de kunstneriske praksiser. Og det er må være kunsten der tæller. Så hvor er den højreorienterede kunst i Danmark? Hvorfor ser vi den ikke? Jeg vil komme med nogle mulige svar, uden at jeg lægger mig fast på nogle af dem, omend jeg sværger til den første (1) og den sidste (5). De er oplæg til videre diskussion.

1. Den højreorienterede kunst er æstetisk, ikke aktivistisk
Der er en lang tradition på venstrefløjen for aktivisme, for at også kunstnerne deltager i aktioner og politiske manifestationer. Samtidig er der en tradition for at have et bredt begreb om det politiske, der også dækker fx kønslivet, forbrugsmønstre – og kunsten.

Omvendt med den borgerlige kunst- og politikopfattelse. Her er det politiske en afgrænset sfære, og en kulturkonservativ tradition vil have en kunstopfattelse, hvor kunsten er æstetisk og eksitentiel snarere end aktivistisk og samfundsdebatterende. Dette får nogle til at hævde, at al ikke-politisk kunst pr. definition er borgerlig. Det er dog en syllogistisk fejlslutning af samme type som ”ergo er morlil en sten”.

Men det er ikke utænkeligt, at der på scenen er en lang række borgerlige kunstnere, hvis kunst ikke er direkte politisk. Det kunne meget tyde på. I så fald er sagen, at de højreorienterede kunstnere ikke har behov for at demonstrere deres standpunkt, men snarere er tilbøjelig til at regne den som en privatsag.

2. Den højreorienterede kunst er undertrykt
En mere konspiratorisk forklaring ville lyde, at en højreorienteret kunst ikke vil have en chance på kunstakademierne og i kunstverdenen i det hele taget. Den ville blive skammet ud eller direkte undertrykt. Det vil kræve en ualmindeligt høj grad af mod og stædighed at klare sig med en åben DF-dagsorden i kunstverdenen, som den ser ud i dag, hvor tolerance, global solidaritet, queer og kapitalismekritik er dogmerne.

3. Den højreorienterede kunst er kommerciel
Måske findes den liberistiske kunst som en kommercielt tænkt kunst, der er ligeglad med den etablerede kunstverdens anerkendelse og sælger sig via andre kredsløb. Den etablerede kunstverden kalder så denne kunst for kitsch og anerkender den slet ikke som kunst.

4. Kunst er mod autoriteter og penge
Nogle vil mene, at det er en del af samtidskunstens modus at være imod autoriteter som Gud, konge og fædreland, og at den derfor i sin essens ikke kan være konservativ. På samme måde kan de mene, at det er en essentiel del af samtidskunsten at være skeptisk over for markedet og pengenes magt, og at den derfor ikke kan være liberalistisk. Så der findes ikke højreorienteret samtidskunst. Denne betragtning lider af, at være en cirkelslutning: Fordi kunsten er sådan, kan den kun være sådan.

5. Kunst kan ikke indplaceres på en politisk skala
Man skal ikke glemme den indvending, at megen god kunst slet ikke kan indplaceres på en politisk skala, men rummer komplekse udsagn, der ofte kan gå på tværs af snævre ideologiske grupperinger. Dette bør man lægge sig på sinde, når man taler om en så kategorisk størrelse som højreorienteret kunst. Og derfor bør denne besindelse afslutte klummen.

Klummen er udtryk for skribentens personlige holdninger og dagsordener.

Del artiklen

'Hvor er højrefløjskunsten?'

Facebook