Hvad er kunst?

Hvad er kunst?

Billedkunstneren Claus Ejner har funderet over, hvad kunst er. Det er der kommet dette illustrerede essay ud af.

Det er måske lettest at forstå, hvad kunst er, ved at forstå hvad kunst ikke er, som jeg gør i tegningen herunder.


Dette er ikke kunst
Tegningen peger selv på, hvad der ikke kan kategoriseres som kunst. Det er det, der står inde i de to firkantede bokse og som henholdsvis betegner sig selv som ”dette felt er ikke kunst” og ”dette felt er heller ikkekunst”.  Spørgsmålet er om det udenfor de firkantede felter, er kunst?

Det lette svar vil være nej. For uden for felterne er der jo ikke tegnet noget, der er ingen motiver, der er kun det hvide papir. Men man må gå ud fra, at grunden til at tegningen insisterer på at definere, hvad der IKKE er kunst, er for at definere, hvad der er kunst.

Tegningen signalerer da også selv, at den gerne vil opfattes som kunst. Det papir tegningen er ‘tegnet’ på, er 300 grams akvarelpapir. Og akvarelpapir er et materiale som traditionelt anvendes til at fabrikere kunst på. Om tegningen er kunst, vil jeg dog gerne vente lidt med at tage stilling til.


Kunst lig med menneske + natur
Ifølge Vincent van Gogh, den berømte ekspressionistiske maler, der skar det ene øre af sig selv, er kunst lig med menneske + natur. Dette har jeg illustreret i tegningen af et træ (ses herover), hvor grenene istedet for blade bærer ruller med wc-papir, og hvor der på jorden rundt om træet står kæmpe store menneskelige kaffekop-hoveder, der har hjerner som røve, der prutter. Er denne tegning kunst? Den indeholder jo både mennesker =kaffekophovederne + natur = wc-papirsholder-træet.

Læs også:
Svar på spørgsmålet: Hvad er kunst?

Ud fra de præmisser van Gogh opstiller må konklusionen være ja. Er tegningen, med de to ikke-kunst-felter, ud fra van Goghs præmisserkunst? NEJ! Værket er blottet for genkendelige menneskelige elementer og blottet for naturelementer.


Kunst lig med rapporter
Ifølge Francis Bacon er kunst optegnelser, den er rapporter. Denne tankegang har jeg illustreret som vist på tegningen herover. En ramme omkredser og udpeger kunstfeltet, hvor der står dårlig tegning. Ordene ”dårlig tegning” konkretiserer sit eget postulat: ordene dårlig tegning er en dårlig tegning.

Faktisk er tegningen ikke en tegning i traditionel forstand, det er et stykke papir, der indeholder to ord: dårlig tegning. Men i forhold til de præmisser, som Francis Baconopstiller, må tegningen siges at være kunst. Tegningen har karakter af en rapport. Den rapporterer om sin egen eksistens som tegning, at den er en dårligtegning (FODNOTE 1).

Er tegningen med de to ikke-kunst felter ud fra Francis Bacons præmisser kunst? JA! For tegningen er jo netop en rapport om, hvad der på papiret ikke er kunst, hvorved der peges på, hvad der er kunst.

Ikke en objektiv sandhed
Det man kan lære af de to forskellige udlægninger af, hvad kunst er, er, at om noget er kunst afhænger af, hvilke kriterier man ligger til grund for, om noget er kunst. Så enkelt er det. Er der så ingen, der har mere ret end andre? Selvfølgelig er der det! Men en kunstteori er ikke en sandhed på linje med tyngdeloven, den kan ikke bevises, den er en tros sag, dens overbevisningsevne og sandhedsgrad afhænger af om ens fornuft lader sig overtale/forføre etc.. Sådan er det! Desværre!

FODNOTE 1: Du spørger måske dig selv, hvorfor jeg ligepræcis inddrager Francis Bacon og Vincent van Gogh, som eksperter i, hvad kunst er.  Jeg er ked af, hvis jeg eventuelt skuffer nogle læsere, men deres tilstedeværelse er der intetromantisk over. Jeg har ganske enkelt googlet “hvad er kunst” og så kom der et link til en bog på en 60-70 sider, som kunne læses som PDF-fil, og i den bog var det er kapitel, hvor forskellige kunstnere og filosofer formulerede deres bud på kunstens inderste væsen.

Del artiklen

'Hvad er kunst?'

Facebook