Hvad er kunst?

Hvad er kunst?

Billedkunstneren Claus Ejner har funderet over, hvad kunst er. Det er der kommet dette illustrerede essay ud af.

Det er måske lettest at forstå, hvad kunst er, ved at forståhvad kunst ikke er, som jeg gør i tegningen herunder.


Dette er ikke kunst
Tegningen peger selv på, hvad der ikke kan kategoriseres somkunst. Det er det, der står inde i de to firkantede bokse og som henholdsvisbetegner sig selv som ”dette felt er ikke kunst” og ”dette felt er heller ikkekunst”.  Spørgsmålet er om det udenfor de firkantede felter, er kunst?

Læs også:
Svar på spørgsmålet: Hvad er æstetik?

Detlette svar vil være nej. For uden for felterne er der jo ikke tegnet noget, derer ingen motiver, der er kun det hvide papir. Men man må gå ud fra, at grundentil at tegningen insisterer på at definere, hvad der IKKE er kunst, er for atdefinere, hvad der er kunst.

Tegningen signalerer da også selv, at den gernevil opfattes som kunst. Det papir tegningen er ‘tegnet’ på, er 300 gramsakvarelpapir. Og akvarelpapir er et materiale som traditionelt anvendes til atfabrikere kunst på. Om tegningen er kunst, vil jeg dog gerne vente lidt med attage stilling til.


Kunst lig med menneske + natur
Ifølge Vincent van Gogh, den berømte ekspressionistiskemaler, der skar det ene øre af sig selv, er kunst lig med menneske + natur.Dette har jeg illustreret i tegningen af et træ (ses herover), hvor grenene istedet for blade bærer ruller med wc-papir, og hvor der på jorden rundt omtræet står kæmpe store menneskelige kaffekophoveder, der har hjerner som røve,der prutter. Er denne tegning kunst? Den indeholder jo både mennesker =kaffekophovederne + natur = wc-papirsholder-træet.

Læs også:
Svar på spørgsmålet: Hvad er kunst?

Ud fra de præmisser van Goghopstiller må konklusionen være ja. Er tegningen, med de to ikke-kunst-felter, ud fra van Goghs præmisserkunst? NEJ! Værket er blottet for genkendelige menneskelige elementer ogblottet for naturelementer.


Kunst lig med rapporter
Ifølge Francis Bacon er kunst optegnelser, den er rapporter.Denne tankegang har jeg illustreret som vist på tegningen herover. En rammeomkredser og udpeger kunstfeltet, hvor der står dårlig tegning. Ordene ”dårlig tegning” konkretiserer siteget postulat: ordene dårlig tegning er en dårlig tegning.

Læs også:
“Kunsten har bevist sin værdi i mindst 6000 år”

Faktisk er tegningenikke en tegning i traditionel forstand, det er et stykke papir, der indeholderto ord: dårlig tegning. Men i forhold til de præmisser, som Francis Baconopstiller, må tegningen siges at være kunst. Tegningen har karakter af enrapport. Den rapporterer om sin egen eksistens som tegning, at den er en dårligtegning (FODNOTE 1).

Er tegningen med de to ikke-kunst felter ud fra FrancisBacons præmisser kunst? JA! For tegningen er jo netop en rapport om, hvad derpå papiret ikke er kunst, hvorved der peges på, hvad der er kunst.

Ikke en objektiv sandhed
Det man kan lære af de to forskellige udlægninger af, hvadkunst er, er, at om noget er kunst afhænger af, hvilke kriterier man ligger tilgrund for, om noget er kunst. Så enkelt er det. Er der så ingen, der har mereret end andre? Selvfølgelig er der det! Men en kunstteori er ikke en sandhed pålinje med tyngdeloven, den kan ikke bevises, den er en tros sag, densoverbevisningsevne og sandhedsgrad afhænger af om ens fornuft lader sigovertale/forføre etc.. Sådan er det! Desværre!

FODNOTE 1: Du spørger måske dig selv, hvorfor jeg ligepræcis inddrager Francis Bacon og Vincent van Gogh, som eksperter i, hvad kunster.  Jeg er ked af, hvis jegeventuelt skuffer nogle læsere, men deres tilstedeværelse er der intetromantisk over. Jeg har ganske enkelt googlet “hvad er kunst” og så kom der etlink til en bog på en 60-70 sider, som kunne læses som PDF-fil, og i den bogvar det er kapitel, hvor forskellige kunstnere og filosofer formulerede deresbud på kunstens inderste væsen.

Del artiklen

'Hvad er kunst?'

Facebook