HUSET stadig i spil

HUSET stadig i spil

Pressefoto.

Kulturcenter HUSET har mildest talt været i gennem en turbulent periode. Efter at have været lukningstruet er der nu et lille håb for stedet og dets mange brugere.

Efter tre kvarters debat besluttede Århus Byråd onsdag den 13. juni at sende sagen om HUSET til behandling i Magistraten.
Magistraten består af borgmesteren og de fem rådmænd, som mødes hver mandag for bl.a. at forberede de sager, der efterfølgende skal forelægges Byrådet.

Beslutningen betyder, at HUSET stadig er i spil i det politiske system, men at der formentlig først kommer en afklaring efter sommerferien.

Nyt perspektiv
HUSET var sat på byrådsdagordenen af SF’s Dorthe Laustsen, der er rådmand for Magistratens 3. afdeling, Sundhed og Omsorg.
Under byrådsdebatten argumenterede Dorthe Laustsen bl.a. for, at HUSET også styrker brugernes mentale sundhed, hvorfor det kunne være relevant også at involvere penge fra sundhedsområdet til HUSET. Dette nye perspektiv var medvirkende til, at Byrådet valgte at lade Magistraten se nærmere på Dorthe Laustsens forslag.

Baggrund
Ved spareforliget i september 2006 besluttede Århus Byråd at fratage HUSET både bygningen i Vester Allé og det kommunale tilskud fra næste år. Formålet var at spare de 4,6 mill. kr. om året, kommunen hidtil har ydet i tilskud til HUSET.
Siden har det vist sig, at Århus Kommune kom ud af 2006 med et overskud på ½ milliard kr. Argumentet for at spare HUSET væk er dermed borte, og det har fået byrådsmedlem Dorthe Laustsen (SF) til at tage sagen om HUSET op i byrådet igen. HUSET var på byrådets dagorden allerede den 23. maj, men punktet blev udsat til 13. juni.

Byrådet har forud for mødet modtaget et helt nyt forslag fra HUSETs medarbejdere til en videreførelse af HUSETs aktiviteter – i første omgang i form af en stærkt reduceret overgangsmodel, men med stort udviklingspotentiale.

Del artiklen

'HUSET stadig i spil'

Facebook