Hjælp på vej til kulturinstitutionerne

Hjælp på vej til kulturinstitutionerne

Kulturminister Joy Mogensen. Foto: Kristian Brasen.

Nu bliver kulturinstitutioner, med over 50% i offentligt tilskud, også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet. Det meddeler Kulturministeriet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., som modtager mere end 50 pct. i offentligt tilskud, har indtil nu ikke været omfattet af de generelle hjælpepakker i relation til lønkompensation og faste omkostninger.

Det betyder, at mange publikumsrettede institutioner på kulturområdet, som i dag modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation i regeringens hjælpepakker. Statslige institutioner vil ikke blive omfattet.

”For kulturinstitutionerne og hele Kulturdanmark er det så utrolig vigtigt, at vi holder hånden under alle de museer, teatre og mange andre kulturinstitutioner. Institutioner, der får over 50 pct. i offentligt tilskud i lighed med andre organisationer, skal have adgang til de generelle hjælpepakker for lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

Det er afgørende, at de mange institutioner, som udgør rygraden i vores kulturliv i Danmark, også får hjælp uanset hvor stort deres offentlige tilskud er. De skal overleve krisen, så de også fremover kan lave forestillinger, udstillinger og meget andet kultur, der beriger danskernes hverdag og vores alle sammens fællesskab”, udtaler Kulturminister Joy Mogensen.

Driftstilskudsmidler kan udbetales tidligere

Desuden giver Kulturministeriet danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Udbetalingerne skal styrke likviditeten hos de kulturinstitutioner, der lige nu er ekstraordinært økonomisk udfordrede pga. corona-krisen.

I alt vil ca. 900 kulturinstitutioner være omfattet af denne ordning. Det gælder f.eks. museer, teatre og regionale spillesteder. De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.

”En række kulturinstitutioner rundt omkring i Danmark står lige nu med store likviditetsudfordringer pga. den aktuelle krisesituation. Det er derfor, vi nu fremrykker udbetalingen af de statslige driftstilskudsmidler hos de institutioner, der er i akutte problemer”, uddyber Kulturministeren.

For at gøre det smidigt stilles der ikke yderligere krav til tilskudsmodtagere forud for fremrykket udbetaling. Det forholdsvis lempelige krav skal – ud over den ekstraordinære situation – ses i lyset af, at der ikke er tale om nye tilskudsmidler, men en fremrykning af udbetaling.

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'Hjælp på vej til kulturinstitutionerne'

Facebook