Historiske bygninger skal danne ramme for international samtidskunst på Lolland

Historiske bygninger skal danne ramme for international samtidskunst på Lolland

Visualisering af de fremtidige forhold for Bønnelyches Pakhus i Nysted, som er én af flere planlagte ’Art Barns’, der åbner på tværs af Lolland-Falster. For at forbedre fremtidig brug af bygningen til udstilling og ophold vil Art Barns Lolland genetablere pakhusets historiske facadeport og tagkviste. Udarbejdet af Bertelsen & Scheving Arkitekter. © Art Barns Lolland.

Art Barns Lolland er navnet på det nye udstillingskoncept, der skal omdanne historiske bygninger på tværs af Lolland-Falster til permanent hjem for værker, lavet af en række internationale samtidskunstnere.

Den nye museumsinstitution vil tage udgangspunkt i allerede eksisterende bygninger, som er en del af områdets kulturarv, men som i dag står tomme. Tanken er at de såkaldte ‘Art Barns’ skal rumme værker og installationer, som ellers ville være opmagasineret. De udstillede værker skal indgå i museets faste samling.

Ønsket er at få flere besøgende til øen og i samarbejde med øens eksisterende kulturinstitutioner styrke øens kulturarv. Placeringen af hver enkelt Art Barn er tænkt ind i og skal supplere øernes eksisterende og fremtidige attraktioner med henblik på at skabe mest mulig sammenhæng til gavn for Lolland-Falsters borgere og besøgende. Det er steder som Fuglsang Herregaard, Søllestedgaard Gods, Søholt Gods, Vennerslund Gods, Reventlowparken ved Pederstrup samt Bønnelyches Pakhus i Nysted.

Art Barn Lolland er ved at lave aftaler med de første fem kunstnere, og arbejder på at skaffe fondsmidler.

Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Art Barns Lolland-fonden, som er etableret med bestyrelse, direktør og kunstråd. De to kommuner har sammen med Business Lolland-Falster i 2021 støttet udviklingen af Art Barns Lolland med 1 mio. kr. og har i maj 2022 bevilget tilskud på 6,18 mio. kr., der udbetales i takt med, at Art Barns Lolland realiseres. Realdania har støttet en forundersøgelse, der skal udvikle og kvalificere konceptet.

Kilde: Art Barns Lolland

Art Barns Lolland-fonden er etableret med Christoffer Hauglund Faurschou som direktør og med følgende bestyrelse:

Jon Stokholm, højesteretsdommer, (formand).
Lars-Erik Houmann Christensen, partner i 2L Holding, (næstformand).
Anne-Birgitte Fonsmark, museumsdirektør for Ordrupgaard.
Jens Faurschou, ejer af Faurschou Foundation, stifter af Copenhagen Contemporary.
Lars Nittve, tidligere direktør for bl.a. Louisiana, Tate Modern, Moderna Museet og M+.
Lene Tranberg, partner og medstifter af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
Lise Damsbo Savic, seniorrådgiver hos Business Lolland-Falster.
Peter Engberg Jensen, formand for Finansiel Stabilitet og tidl. CEO i Nykredit.

Bestyrelsen har nedsat et uafhængigt kunstråd, der består af:

Francesca Astesani, direktør og medstifter af South into North samt kunstkonsulent ved Statens Kunstfond.
Mikkel Bogh, museumsdirektør for Statens Museum for Kunst.
Sanne Kofod Olsen, dekan på Det Kunstneriske Fakultet på Göteborg Universitet.
Tobias Berger, kunstnerisk leder af Tai Kwun Contemporary i Hong Kong.

Del artiklen

'Historiske bygninger skal danne ramme for international samtidskunst på Lolland'

Facebook