Her er årets modtagere af Akademiraadets hædersmedaljer

Her er årets modtagere af Akademiraadets hædersmedaljer

Lasse Krog Møller: Ad Acta – arkiverede visioner, 2019. Installationsview. Foto: Torben Eskerod.

Det Kongelige Akademi for Skønne Kunster har netop offentliggjort modtagerne af årets hædersmedaljer . Der er tale om ti medaljer til 13 af landets førende arkitekter og billedkunstnere, som har haft stor betydning for udviklingen af dansk billedkunst og arkitektur.

Traditionen tro skulle medaljerne uddeles ved en stiftelsesfest i foråret, men denne blev aflyst som følge af COVID-19. Af samme årsag er den mindre medaljeceremoni med H.M. Dronningens tilstedeværelse ligeledes aflyst. Derfor har Akademiraadet – som noget nyt i år – valgt at udgive samtaler med årets medaljemodtagere på Akademiraadets hjemmeside. Her er motiveringer for de enkelte medaljetildelinger, fotos af udvalgte værker og samtaler med alle medaljemodtagerne om deres arbejde tilgængelige.

Franciska Clausen Medaljen gives for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst. Denne går i år til billedkunstner Lasse Krog Møller for udstillingen Ad Acta – arkiverede visioner med følgende motivering: “For Ad Acta’s indlevede og tankevækkende erindringer om fremtiden.” Udstillingen tager afsæt i “den kunst til det offentlige rum, som aldrig blev offentlig” og består af forslag til offentlige kunstværker, som ikke blev realiseret. På den måde rejser udstillingen spørgsmål til, hvad en museumssamling er, og hvordan man vurderer, om noget er værdifuldt.

Blandt medaljemodtagerne er også billedkunstner Camilla Berner, der tildeles en Eckersberg Medaille for “arkæologisk omhyggelighed og en fintfølende fornemmelse for naturens skrøbelige mangfoldighed”. Hun beskæftiger sig med stedspecifikke værker, der ofte kredser om naturen, og har bl.a. skabt Oversete Nyheder, der er en ugentligt publiceret avis med registreringer og observationer inde fra det midlertidigt aflukkede haveanlæg Krinsen i 2014.

Oversigt over modtagere af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters hædersmedaljer 2020:

To C.F. Hansen Medailler – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt inden for den bundne kunst – tildeles: Arkitekterne Signe og Christian Cold (Entasis) og arkitekt Dan Stubbergaard (Cobe).

En Thorvaldsen Medaille – den højeste udmærkelse Akademiet kan tildele en kunstner inden for den frie kunst – tildeles: Billedkunstner Poul Pedersen.

Fire Eckersberg Medailler – for indsats af høj kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst – tildeles: Billedkunstner Camilla Berner, Billedkunstner René Schmidt, arkitekt Mads Mandrup og arkitekt Søren Rasmussen.

En N.L. Høyen Medalje – for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster – tildeles: Forfatter og arkitekturredaktør Karsten Ifversen.

To Franciska Clausen Medaljer – for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst – tildeles: billedkunstner Lasse Krog Møller og arkitekterne Jan Tanaka, Kathrin Susanna Gimmel, Jakob Steen Christensen (JAJA Architects).

Kilde: Akademiraadet

Akademiet for De Skønne Kunster bidrager til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål indenfor områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter.

Læs Akademiraadets motiveringer for tildelingerne her.

Læs mere om Akademiraadets øvrige arbejde her

Del artiklen

'Her er årets modtagere af Akademiraadets hædersmedaljer'

Facebook